Suomen suurlähetystö Bangkokissa hakee korkeakouluharjoittelijaa!

Suomen suurlähetystö Bangkokissa hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 15.04. – 14.07.2024. Edustuston tavoitteena on tutustuttaa korkeakouluharjoittelija mahdollisimman laajasti suurähetystön toimintaan ja monipuoliseen sekä mielenkiintoiseen, kansainväliseen työkenttään. Harjoitteluaika on 15.4.2024. - 14.07.2024 tai sopimuksen mukaan 3 kuukautta.

Tehtävät

  • Poliittisessa ja kauppapoliittisessa raportoinnissa avustaminen Thaimaan ja Kambodzhan osalta
  • Team Finland –vienninedistämistyössä avustaminen
  • Maakuva- ja viestintätyössä avustaminen, ml. mediaseuranta ja mediakatsausten tekeminen, juttujen kirjoittaminen suurlähetystön blogiin ja verkkosivuille
  • Vierailu- ja seminaarivalmisteluissa avustaminen
  • Osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin sekä niistä raportoiminen
  • Projektiluontoiset laajemmat selvitys- ja seurantatehtävät, esimerkiksi poliittisten katsausten tai sektorikohtaisten markkinaselvitysten laatiminen
  • Muut edustuston johdon määräämät tehtävät
     

Toivottu opintotausta ja opintojen vaihe

Toivomme opinnoissaan pitkällä olevaa tai vastavalmistunutta harjoittelijaa.
Soveltuva opintotausta on yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, oikeustieteet tai muu soveltuva ala.


Kielitaitovaatimukset

Sujuva suullinen ja kirjallinen englanti, erittäin sujuva suomen kielen kirjallinen ilmaisu.


Muut osaamisvaatimukset

Erinomaiset tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, riittävä ymmärrys työtehtäviin liittyvistä alueista, kyky sopeutua monikulttuuriseen työyhteisöön.

ATK-perustaidot, tietotekniikan ja sosiaalisen median osaaminen ovat tärkeitä, kuten myös hyvä organisointikyky sekä viestintätaidot, ml. eri sosiaalisen median kanavien sujuva hallinta (Facebook, Instagram, Twitter ja verkkosivujen editointi).


Muut ominaisuudet

Odotamme harjoittelijalta kiinnostusta ja perehtyneisyyttä yhteiskunnallisiin asioihin, politiikkaan ja ihmisoikeuksiin sekä intoa taloudellisten suhteiden edistämiseen ja viestintään.

Toivomme harjoittelijalta oma-aloitteista ja aikaansaavaa työskentelyotetta sekä stressinsietokykyä ja joustavuutta työtehtävien sekä määräaikojen vaihdellessa.

Aikaisempi kokemus Aasiasta on eduksi, muttei välttämätöntä.


Asunto

Asunto tulee hankkia itsenäisesti, mutta edustusto voi avustaa yhteyden saamisessa sopiviin vuokra-asuntojen välittäjiin Bangkokissa. Kalustettujen asuntojen saatavuus on kaupungissa erittäin hyvä.


Turvallisuusselvitys ja hakuaika

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi(Link to another website.) (Linkki toiselle verkkosivustolle(Link to another website.) (Opens New Window)). Käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Voit tutustua tietosuojakäytäntöömme osoitteesta um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa.

Pyydämme ystävällisesti lähettämään hakemuksen, ansioluettelon ja todistuksen tai vahvistuksen mahdollisuudesta saada yliopiston rahoitustuki 25.02.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Viestin otsikoksi pyydetään merkitsemään ”korkeakouluharjoittelija II/2024 / SL Bangkok”.
 

Suosituspalkka vuonna 2024 on 1399 EUR/kk. Edustusto voi mahdollisesti kustantaa kolmannen harjoittelukuukauden palkan, mikäli yliopiston rahoitustuki ei sitä kata.

Lisätietoja

Miika Tomi, edustuston päällikön sijainen

[email protected]