27.5.2021

Sverige: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt svenska säkerhetspolisen SÄPO är terrorhotnivån i Sverige fortfarande 3 på en femgradig skala https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.a5cd4be16dfd84e1716fe/1586333459233/NCT-Helarsbedomning-2020.pdfLänk till en annan webbplats.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning ändras. Aktuell information om situationen i Sverige finns på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/swe/startsida Ambassaden uppdaterar informationen också i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt kan man betrakta Sverige som ett tryggt resmål.

Det allmänna nödnumret i Sverige är 112.

I icke brådskande situationer är polisens tfn 114 14. För samtal från utlandet är numret +46 77 114 1400.

Nödställda resenärer kan få hjälp av ambassaden men också av den lokala polisen och de lokala sociala myndigheterna. Fråga mera på den närmaste socialjouren:

• adressen i Stockholm:
Socialjouren, Brännkyrkagatan 123, Södermalm, tfn +46 8 508 40000.
Du kan ringa kund- och telefontjänsten dygnet runt.

• adressen i Göteborg
Socialjouren, Stora Badhusgatan 14, Göteborg, tfn +46 31 365 8700.
Kundtjänst mån-fre 8-3:30, lör-sön 9-3:30 Du kan ringa telefontjänsten dygnet runt.

Brottsligheten

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på anmälan som du behåller själv. Om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner ska du göra en polisanmälan både i Sverige och Finland för att förhindra möjligt missbruk.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille.

Taxipriserna är avreglerade i Sverige. För att undvika orimliga kostnader ska du endast använda kända taxibolag och fråga om priset på förhand.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Medborgare i de nordiska länderna – både de som är på tillfälligt besök och de som är bosatta i landet – får vid behov nödvändig läkarvård. Vi rekommenderar ändå att alla skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort. Man får kortet gratis på FPA.

Man kan följa på svenska de lokala myndigheternas meddelanden och reserestriktioner på följande webbplatser:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

På grund av terrordådet i Stockholm 7 april 2017 har Sverige inlett inre gränskontroller och dessa fortsätter enligt justitieministeriets beslut ända fram till 11 november 2021.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/fortsatt-granskontroll-vid-inre-grans/Länk till en annan webbplats.

Beslutet innebär att kontroller kan utföras både vid in- och utresan. Kontroller kan utföras också vid resor mellan Sverige och övriga nordiska länderna samt EU-länderna. Polisen i Sverige rekommenderar att man alltid har sitt pass eller ett nationellt id-kort med sig. För nordiska medborgare räcker ett körkort. Vid behov måste man kunna styrka sitt medborgarskap.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/Länk till en annan webbplats.

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].