Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Skandinavian niemimaalla sijatseva Ruotsin on Pohjoismaiden suurin ja EU:n kolmanneksi suurin jäsenvaltio.  Ruotsin maa-ala on noin 439 000 km².

Asuminen, asunnot

Asuntotilanne on Ruotsin suurimmissa kaupungeissa haasteellinen johtuen korkeasta hinta-tasosta ja kovasta kysynnästä.

Joukkoliikenne

Paikallisliikenteestä Tukholman läänin alueella vastaa Storstockholms lokaltrafik, SL.
Taksien hinnoittelu Ruotsissa on vapaata. Tunnettuja taksiyhtiöitä ovat mm. Taxi Kurir, Taxi Stockholm ja Taxi020.
Tukholmassa on kaksi lentokenttää: suurempi Arlandan lentokenttä ja pienempi Bromman lentokenttä. Arlanda Express -juna kulkee keskusrautatieasemalta Arlandan lentokentälle n. 20 minuutissa. Arlandan ja Bromman lentokentälle pääsee myös lentokenttäbusseilla.

Juomarahat

Ruotsissa palvelu sisältyy laskun hintaan. Juomarahaa voi halutessaan jättää.

Jätehuolto

Kansalliset vapaapäivät

 • 1. tammikuuta: uudenvuodenpäivä (nyårsdagen)
 • 6. tammikuuta: loppiainen (trettondedag jul)
 • pitkäperjantai (långfredag)
 • pääsiäispäivä (påskdagen )
 • toinen pääsiäispäivä (annandag påsk)
 • 1. toukokuuta: vapunpäivä (första maj)
 • helatorstai (Kristi himmelfärdsdag)
 • helluntai (pingstdagen)
 • 6. kesäkuuta: Ruotsin kansallispäivä (Sveriges nationaldag)
 • juhannuspäivä (midsommardagen)
 • pyhäinpäivä (alla helgons dag)
 • 25. joulukuuta: joulupäivä (juldagen)
 • 26. joulukuuta: tapaninpäivä (annandag jul)

Koulut ja opiskelu

Ruotsissa on 9-vuotinen pakollinen peruskoulu. Keskiasteella kolmevuotinen lukiokoulu (gymnasieskolan) kattaa sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen.
Opetus on pääosin ruotsinkielistä. Jos oppilaan kotikieli on muu kuin ruotsi, hänelle täytyy taata mahdollisuus kotikielen oppimiseen koulussa. Ruotsissa toimii suomenkielisiä vapaakouluja ja esikouluja.
Vapaakouluja (fristående skola) ovat muun muassa montessorikoulut, uskonnollisten yhdyskuntien ylläpitämät koulut ja yhdistysten ylläpitämät, lähinnä vieraskieliset koulut. Koulut ovat viranomaisvalvonnan alaisia ja ne saavat valtiolta tukea niistä oppilaista, joilla on ruotsalainen henkilötunnus.
Ruotsissa valtiohallinnon alaisia korkeakouluja on 36, joista 14 on yliopistoja. Sen lisäksi maassa toimii kymmenkunta yksityistä korkeakoulua. Suurimmat korkeakoulupaikkakunnat ovat Tukholma, Uppsala, Lund, Linköping, Malmö, Göteborg ja Uumaja.
Lasten päivähoito
Lasten päivähoito kuuluu Ruotsissa kunnallisen toimivallan piiriin. Lähtökohtaisesti päivähoitoa tarjotaan kunnassa vakinaisesti asuville. Tukholma ja 23 muuta kuntaa kuuluu vuoden 2010 alusta suomenkieliseen hallintoalueeseen. Näiden kuntien tulee tarjota suomenkielistä päivähoitoa, joko kokonaan tai osapäiväisesti niille lapsille, joiden vanhemmat sitä pyytävät.  Kansalaisella on myös oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon.

Lemmikit

Ohjeet koskien eläinten tuontia ja rekisteröintiä Ruotsiin on saatavissa maaseutuviranomaiselta (Jordbruksverket).

Liikennekäyttäytyminen

Ruotsissa vaadittavat liikenne- ja autovakuutukset vastaavat suomalaista käytäntöä. Ruotsissa tulee maksaa autovero kaikista rekisterissä olevista autoista.

Tukholmassa kaupungin keskusta-alueella on ruuhka-aikoina 1. elokuuta 2007 lähtien ollut käytössä autoilijoita koskeva ruuhkaverotus. Ruuhkavero koskee sekä ruotsalaisia että ulkomaalaisia autoja, jotka tulevat tai lähtevät Tukholman keskikaupunkialueelta maanantaista perjantaihin kello 6.30 ja 18.29 välisenä aikana. Ruuhkaveroa ei kerätä pyhäpäivinä, aattopäivinä eikä heinäkuussa. Hinnat vaihtelevat vuorokauden ajankohdan mukaan.

Puhelimet

Ruotsin maakoodi on +46.

Rekisteröity parisuhde

Ruotsissa rekisteröidyillä parisuhteilla on avioliittoon verrattavat oikeudet (pois lukien kirkkohäät). Samaa sukupuolta oleva pari voi adoptoida lapsen. Myös naispuoliset rekisteröidyt parit voivat saada keinohedelmöityksen.

Sosiaaliturva

Tilapäisesti Ruotsissa asuvilla tai oleskelevilla Suomen kansalaisilla on Ruotsissa oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Yhteyttä kannattaa ottaa ensisijaisesti asuin- tai oleskelukunnan sosiaalitoimistoon, terveyskeskukseen tai maakäräjiin, jotka tuottavat sairaanhoitopalvelut. Suomen kansalaisilla on myös oikeus taloudelliseen turvaan sairauden, vamman, vanhuuden tai vanhempainlomakauden aikana.Vanhustenhuollon järjestämistä koskevat säädökset sisältyvät sosiaalipalvelulakiin. 
Hyödyllisiä linkkejä:

Terveydenhuolto

Vastuu terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä kuuluu Ruotsissa maakäräjille. 
Ruotsissa tilapäisesti oleskelevalla Suomen kansalaisella on kiireellisissä tapauksissa oikeus saada terveydenhuollon palveluita pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella (Nordiska konventionen om social trygghet). Äkillisessä sairaustapauksessa ja välittömän hoidon tarpeessa käännytään lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikan (akutmottagning) puoleen. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa hoitoa saa päiväsaikaan terveyskeskuksista, iltaisin ja viikonloppuisin päivystysvastaanotolta (jourmottagning). Terveyskeskus- ja sairaalakäynnistä peritään potilasmaksu. Potilasmaksusta saa tietoa Ruotsin maakäräjiltä.

Yleinen hätänumero on 112.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Keskeisimmät tuonti- ja vientirajoitukset koskevat kotieläinten, kuten kissojen ja koirien, maahantuontia. Uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja ei saa tuoda maahan eikä viedä maasta ilman lupaa.
Luvan uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien maastaviennille antaa Jordbruksverket , antiikkiesineiden maastaviennille Riksantikvarieämbetet . Ampuma-aseita saa tuoda maahan pääsääntöisesti vain metsästys- tai tarkkuusammuntatarkoitukseen. Luvan myöntää paikallinen viranomainen. 

Valuutta

Ruotsin kruunu (SEK)

Hyvä tietää