Finlands blivande regering presenterade sitt program

Finlands blivande regering presenterade sitt program

Idag presenterade de fem partierna som ska ingå i Finlands nya regering sitt program för de kommande åren. Målet är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030.

Det nya regeringsprogrammet presenterades på centrumbiblioteket Odet idag.
Det nya regeringsprogrammet presenterades på centrumbiblioteket Odet idag.

Socialdemokraternas Antti Rinne och de övriga partiordförande som deltog i förhandlingarna – Juha Sipilä från Centern, Pekka Haavisto från De gröna, Li Andersson från Vänsterförbundet och Anna-Maja Henriksson från Svenska folkpartiet – presenterade programmets innehåll och målsättningar för medborgare och media vid ett möte i Helsingfors centrumbibliotek Ode i dag.

Regeringen satsar framför allt på utbildning, på att minska ojämlikheten och på kampen mot klimatförändringen. Läropliktsåldern höjs till 18 och stödet till universiteten höjs. Svenskan blir åter ett obligatoriskt ämne i studentexamen. Familjeledigheterna förnyas så att papporna kan vara hemma längre med barnet. Mammor och pappor ska få lika många kvoterade dagar: totalt 105 vardagar. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor förlängs utan att mammornas kvot förkortas. Därtill kommer en föräldraledighetsperiod som föräldrarna disponerar enligt eget val.

Vidare ska Finland vara kolneutralt innan år 2035 och kolnegativt snabbt därefter. Skatten på fossila bränslen höjs, och gång- och cykelbanorna ska bli fler. Antti Rinnes regering strävar också efter 60 000 fler sysselsatta genom åtgärder som främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete. Sysselsättningsgraden ska stiga till 75 procent år 2023.

Målet är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030. ”Den nordiska välfärdsstaten och dess grundpelare – en tryggad försörjning, välfungerande social- och hälsotjänster samt utbildning och kunskap – skapar en stark och rättvis grund för reformarbetet”, skriver partierna, och fortsätter: ”Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att dämpa klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Regeringen gör upp en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Den nordiska välfärdsstaten i kombination med en ansvarsfull och minskad användning av naturresurser är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft.”

Den nya regeringen kommer att ha 19 ministrar: Socialdemokraterna sju, Centern fem, De gröna tre, Vänsterförbundet två och Svenska folkpartiet två. Namnen på ministrarna presenteras senare.

Läs hela regeringsprogrammet här: https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan