angle-left European Sustainability Award 2019 till Åland

European Sustainability Award 2019 till Åland

Europeiska kommissionen har den 8 april presenterat vinnarna av European Sustainability Award 2019. Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har utsetts till vinnare i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer. Priserna delades ut i samband med en högnivåkonferens i Bryssel med kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och dess andre vice ordförande Jyrki Katainen som värdar.

Det är första gången som European Sustainability Award delas ut och syftet är att uppmärksamma goda exempel på genomförande av de globala målen om hållbar utveckling inom Agenda 2030. Totalt har det utsetts vinnare i sju kategorier. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från Norden.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Agenda består av en vision, strategiska utvecklingsmål per 2030, exempel på tänkbara indikatorer för uppföljning av målen samt stödstrukturer för agendans förverkligande. I arbetet deltar en stor del av det åländska samhället, både privatpersoner och organisationer.

- Många varma grattis till alla som på olika sätt är med i denna omfattande laginsats. Omställningen av Åland pågår och priset visar att ”Alla kan blomstra-visionen” har spritt sig långt utanför Ålands gränser. Vi ska dock komma ihåg att vi ännu inte på långa vägar uppnått de mål vi siktar på att uppnå senast år 2030, säger Micke Larsson, huvudsekreterare i bärkraft.ax och dess utvecklings- och hållbarhetsråd.

- Jag är både glad och stolt över att vårt gemensamma arbete på Åland uppmärksammas av Europeiska kommissionen. Vi jobbar systematiskt och konkretiserar utvecklings- och hållbarhetsagendan tillsammans i det åländska samhället som helhet och i vår egen förvaltning. Vi gör arbetet väldigt praktiskt och konkret. Att ha ett hållbarhetsperspektiv är ett komplett sätt att föra politik och att mäta politikens resultat, säger Katrin Sjögren, ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet i bärkraft.ax tillika lantråd (regeringschef) vid Ålands landskapsregering.

Uttalande från Europeiska kommissionens vice-ordförande Jyrki Katainen

En kort presentationsfilm på engelska

Mer information om utvecklings- och hållbarhetsagendan och nätverket bärkraft.ax

Kontaktuppgifter:

Huvudsekreterare i bärkraft.ax Micke Larsson, +358 457 3447331

Ålands lantråd Katrin Sjögren, +358 457 5295100

Ledande hållbarhetslots bärkraft.ax Karin Rosenberg-Brunila, +358 457 3500 586

Specialsakkunnig för Åland vid Finlands representation till EU, Julia Lindholm, +32 476 94 35 29