Förhandsröstning i europaparlamentsvalet ordnas 15–18.5 utomlands

Förhandsröstning i europaparlamentsvalet ordnas 15–18.5 utomlands

Den finska valvåren fortsätter med europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Förhandsröstningen ordnas 15–18.5 utomlands, och därefter kan man inte rösta utanför Finland. Vallokalerna i Sverige och deras öppettider finns på justitieministeriets webbsida.

Länk till justitieministeriets valsida

För att rösta behövs endast giltig legitimation, till exempel pass eller ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort eller någon annan motsvarande id-handling försedd med foto. Det är också bra men inte nödvändigt att ta med meddelandekortet (anmälan om rösträtt). Om du inte har fått meddelandekortet per post kan du kontakta vilken magistrat som helst i Finland för att fråga om kortet och uppgifterna på det.

Från och med riksdagsvalet 2019 är det möjligt för röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet att brevrösta vid finska val. Om du vill rösta per brev ska du beställa hem brevröstningshandlingarna. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig. Mera information om brevröstning på justitieministeriets webbsida.

En finsk medborgare har rätt till att rösta i det svenska europaparlamentsvalet om hen också är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. Enligt vallagens 161 § får varje röstberättigad dock rösta endast i en EU-medlemsstat, alltså den som är röstberättigad i flera EU-medlemsländer ska välja ett av dessa länder för att använda sin rösträtt. Ifall en finländare väljer att rösta i Sverige måste hen anmäla sig till röstlängden senast den 26 april. Mera information om rösträtt i det svenska europaparlamentsvalet på valmyndighetens webbsida.