Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät Digi- ja väestötietovirastoksi

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät Digi- ja väestötietovirastoksi

Väestörekisterin ylläpito ja maistraattien tehtävät ovat siirtyneet uudelle Digi- ja väestötietovirastolle vuoden alusta.

Ulkomailla asuvat voivat ilmoittaa muuttuneista henkilö- ja osoitetiedoista joko lähimpään Suomen lähetystöön nykyisessä asuinmaassa tai käyttämällä Digi- ja väestötietoviraston sähköistä lomaketta, joka löytyy DVV:n verkkosivulta. Sivulta löytyy myös linkki DVV:n turvapostiin, jonka avulla voit lähettää sähköpostia niin että lähetetyt tiedot liikkuvat salatusti. Turvapostissa vastaanottajaksi valitaan [email protected]

Ulkomailla vakituisesti asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja osoitetiedot säilyvät ajantasaisina Suomen väestötietojärjestelmässä vain, jos henkilö on itse huolehtinut muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta Suomeen. Myös passihakemuksen vireillepanon edellytys on, että hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja että väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Väestötietojärjestelmässä olevat omat tiedot voi tarkastaa Omien tietojen tarkastus -palvelusta.