Europarlamenttivaalien ulkomaiden ennakkoäänestys järjestetään 15.–18.5.

Europarlamenttivaalien ulkomaiden ennakkoäänestys järjestetään 15.–18.5.

Vaalikevät jatkuu europarlamenttivaalien merkeissä 26.5.2019. Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 15.–18.5, eikä tämän jälkeen voi enää äänestää ulkomailla. Ruotsin ennakkoäänestyspaikat ja niiden tarkat aukioloajat löydät oikeusministeriön vaalisivustolta.

Linkki oikeusministeriön vaalisivustolle

Äänestämään tarvitaan mukaan vain henkilöllisyystodistus eli poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Postissa saapunut äänioikeusilmoitus on ulkomailla äänestettäessä hyödyllinen mutta ei välttämätön. Mikäli et ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja sen sisältöä mistä tahansa Suomen maistraatista.

Kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Lisää tietoa kirjeäänestyksestä oikeusministeriön verkkosivuilta.

Suomen kansalaisella on oikeus äänestää halutessaan Ruotsin europarlamenttivaaleissa, jos hän on myös Ruotsin kansalainen tai kirjoilla Ruotsissa. Vaalilain 161 §:n mukaan kukin äänioikeutettu saa kuitenkin äänestää vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, eli useammassa EU-jäsenmaassa äänioikeutetun tulee valita yksi näistä maista äänioikeutensa käyttämiseen. Jos suomalainen valitsee äänestää Ruotsissa, hänen tulee ilmoittautua Ruotsin äänestysluetteloon viimeistään 26.4. Lisää tietoa äänioikeudesta Ruotsin europarlamenttivaaleissa vaaliviranomaisen verkkosivuilla.