Marknadstillträde

  • Ambassaden eller konsulatet hjälper dig om du stöter på akuta problem med marknadstillträdet.
  • Informera gärna utrikesministeriet om handelshinderLänk till en annan webbplats. som begränsar dina produkters tillträde till marknaden.
  • Kontakta ambassaden eller konsulatet så kan vi agera bollplank och ge rådgivning enligt ditt företags individuella behov.
  • Utnyttja ambassadens prestigetjänster för att sätta fart på ditt företags marknadstillträde.