E-viisumi Venäjälle voimaan 1.10.: matkaajan muistilista

Lokakuun alusta Pietariin ja Pietaria ympäröivälle Leningradin alueelle matkustavien suomalaisten on mahdollista saada maksuton sähköinen kertaviisumi. Suomi on yksi 53 maasta, jota nyt voimaan tuleva Venäjän presidentin asetus koskee.

E-viisumia voi hakea Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) vähintään 4 kalenteripäivää ennen aiottua Venäjälle saapumispäivää. Hakemukseen liitetään digitaalinen valokuva.

E-viisumi on voimassa 30 vuorokautta myöntämispäivästä alkaen. Sallittu oleskeluaika Pietarin kaupungin ja Leningrad oblastin alueella on enintään 8 päivää maahantulopäivä mukaan luettuna. E-viisumin voi saada matkoille, joiden tarkoitus on liikematka, humanitääriset syyt tai turismi.

E-viisumi ei toistaiseksi koske junamatkustajia

E-viisumia voi hakea, mikäli matkustaa määrättyjen rajanylityspaikkojen kautta Pietariin tai Leningradin alueelle lentäen, autolla, vesiteitse tai ilman kuljetusvälinettä. Teknisistä syistä maahantulo ja maasta poistuminen e-viisumeilla ei toistaiseksi ole mahdollista junaliikenteessä.

E-viisumilla voi saapua Venäjälle seuraavien rajanylityspaikkojen kautta:

 • Lentoliikennne:
  • Pulkovon lentoasema, Pietari
 • Meriliikenne:
  • Vysotsk (Uuraan satama, Viipuri)
  • Pietarin merisatama
  • Pietarin matkustajasatama
 • Autoliikenne:
  • Ivangorod (Narva)
  • Torfjanovka (Vaalimaa)
  • Brusnichnoje (Nuijamaa)
  • Svetogorsk (Imatra)
 • Rajan ylitys jalan
  • Ivangorod (Narva)

E-viisumilla voi matkustaa vain sallitulla alueella

E-viisumin saaneet ulkomaan kansalaiset saavat liikkua vain Pietarin kaupungin ja Pietaria ympäröivän Leningrad oblastin alueilla. Tämän vaatimuksen rikkomisesta seuraa hallinnollinen rangaistus.

Kuljetusliikkeet voivat 1.10.2019 alkaen tarkistaa matkustajan e-viisumin voimassaolon Venäjän ulkoministeriön järjestelmästä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Sivulla on tietoa tarkistusmenettelystä venäjäksi ja englanniksi.

Virheet hakemuksessa voivat estää maahanpääsyn

E-viisumilla matkustava on itse vastuussa viisumihakemuksessa antamistaan henkilö- ja passitiedoista. Jos hakemuksessa annetut henkilötiedot eivät vastaa passin tietoja, toimitettu digitaalinen passikuva ei mahdollista henkilön tunnistamista tai matkustuspäivät on annettu väärin, voidaan maahantulo evätä ja e-viisumi peruuttaa. Poikkeuksen tekee vain tapaus, jossa ulkomaan kansalaisen nimitiedot sisältävät enemmän merkkejä kuin mitä sähköiseen anomukseen mahtuu.

Erityistä tarkkuutta kannattaa kiinnittää nimitietoihin, syntymäaikaan, sukupuoleen ja matkustusasiakirjan numeroon. Sähköisen viisumin nimitietoja kannattaa verrata matkustusasiakirjansa konelukurivin nimitietoihin (Linkki toiselle web-sivustolle.)ja varmistaa niiden olevan yhteneväiset. Näin rajalla voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja matka pääsee jatkumaan suunnitelmien mukaisesti vaikkapa Viipurin ja Pietarin kulttuuririentoihin.

Matkustusturvallisuuden neljän M:n sääntö

E-viisumin myöntämisestä ja sitä koskevista säännöksistä vastaa Venäjän valtio. Lisätietoja saa tarvittaessa lähimmästä Venäjän edustustosta.

Mahdollisissa matkan aikana sattuneissa ongelmatapauksissa suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset ovat oikeutettuja kääntymään Suomen Pietarin pääkonsulaatin konsuliyksikön puoleen.

Matkustaminen Pietarin ja Leningrad oblastin alueella on turvallista normaalia kaupunkilaisjärkeä käyttäen. Lisää Pietarin matkustusturvallisuudesta voi lukea pääkonsulaatin blogista(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Myös e-viisumilla matkustettaessa on hyvä muistaa matkustusturvallisuuden neljän M:n sääntö(Linkki toiselle web-sivustolle.): matkustustiedote, matkustusilmoitus, matkavakuutus ja matkustusasiakirja.