Cum se contestă decizia cu privire la viză

Aplicantul are dreptul de a contesta o decizie de refuz a ambasadei, de anulare sau revocare a vizei (în afara cazului când aplicantul solicită acest lucru). Instrucţiunile pentru a depune o contestaţie însoţesc decizia. Contestația se depune la misiunea diplomatică în termen de 30 de zile, în limba finlandeză sau suedeză, începând cu data la care este primită decizia. Aceasta trimite contestaţia la Tribunalul Administrativ din Helsinki. Taxa care trebuie achitată la Tribunalul Administrativ din Helsinki este de 270 de Euro.