Terveysteknologia-alan markkinamahdollisuuksia Romaniassa

Romanian terveysinfrastruktuuri on monin tavoin uudistusten tarpeessa. EU-varoja onkin suunnattu Romanian julkiselle terveyssektorille merkittävästi; noin 5 miljardia euroa tällä vuosikymmenellä.

Romanian terveysinfrastruktuuri on monin tavoin uudistusten tarpeessa; erityisesti julkinen sairaalainfrastruktuuri on vanhaa ja laitteista on pulaa. EU-varoja onkin suunnattu Romanian julkiselle terveyssektorille merkittävästi; n. 5 miljardia euroa tällä vuosikymmenellä. Kehitys on nopeaa erityisesti diagnostiikassa, kuvantamisessa ja syöpäsairauksien hoidossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Elvytysvaroja on suunnattu sairaalarakentamiseen ja -uudistamiseen. Rakennusvaiheen päätyttyä myös näissä sairaaloissa tullaan tarvitsemaan uusia laitteita. Hankerahoituksen määrä uudelle julkiselle sairaalainfrastruktuurille on noin 1,09 miljardia euroa ja lääkinnällisille tuotteille ja laitteille 635 miljoonaa euroa.

Romaniassa on noin 370 julkista ja 170 yksityistä sairaalaa, 75 yksityistä poliklinikkaa ja 2300 yksityistä laboratoriota. Yksityinen terveysmarkkina on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja jatkaa kasvuaan.  Lääkinnällisten laitteiden markkinaa hallitsevat suuret eurooppalaiset maat, erityisesti Saksa ja Alankomaat. Noin 90 prosenttia Romaniassa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista on tuontitavaraa.

Suomalaiset ratkaisut ovat Romaniassa toistaiseksi suhteellisen tuntemattomia. Romanialaiset sekä julkisen että yksityisen terveyssektorin toimijat kuitenkin etsivät aktiivisesti uusia ratkaisuja ja ovat avoimia kuulemaan suomalaisista tuotteista ja teknologioista, ml. tekoälyn ja robotiikan käyttö.

Oikean lähestymistavan valinta on markkinasta kiinnostuneen suomalaisyrityksen kannalta keskeistä; se vaihtelee esimerkiksi julkisella ja yksityisellä sektorilla. Romaniassa toimii myös terveysalan klustereita. Suurlähetystö antaa mielellään lisätietoja ja auttaa suomalaisyrityksiä lähestymään alan toimijoita Romaniassa.

Teksti ja lisätietoja: Edustuston päällikön sijainen Elisa Alho-Kullström, Suomen suurlähetystö, Bukarest