Määräaikainen Moldova-maakoordinaattorin tehtävä

Suomen suurlähetystössä Bukarestissa on avoinna määräaikainen (1.6.2024-31.5.2027) Moldova-maakoordinaattorin tehtävä. Tehtävänkuvassa painottuu Moldovassa toteutettavien kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi sekä Moldovan poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuranta ja siitä raportointi. Tehtävä edellyttää säännöllistä matkustamista Moldovaan. Hakuaika päättyy 1.4.2024.

Maakoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

  • Suomen paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) käytön suunnittelu ja hallinnointi Moldovassa sekä PYM-varoilla tuettujen hankkeiden seurantaan kuuluvat tehtävät.
  • Moldovan kehitysasioiden, erityisesti EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden Moldovassa toteuttaman kehityspolitiikan seuranta ja raportointi.
  • Moldova-vastuuvirkamiehen sijaisuus: osallistuminen Moldovan sisä-, ulko- ja talouspolitiikan seurantaan ja raportointiin ml. osallistuminen Chişinăussa järjestettäviin kansainvälisen yhteisön kokouksiin (mm. donori-kokoukset) sekä Moldovan EU-suhteen ja -yhteistyön edistäminen ml. jäsenyysprosessin seuranta ja raportointi.
  • Suomen ja Moldovan välisten Twinning- ja Taiex-hankkeiden aloittamista ja toimeenpanoa tukevat työtehtävät.
  • Moldovaan liittyvät vierailuvalmistelut (ml. Twinning, Taiex) ja maakuvatyö.
  • Muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä erinomaista englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Aikaisempi kokemus kehitysyhteistyön hankehallinnosta katsotaan hakijalle eduksi.

Henkilöltä edellytetään kykyä oppia nopeasti uusia asioita sekä halua työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä ihmissuhdetaitoja sekä omatoimista työotetta.

Palkka on 3247 euroa kuussa. Työsuhteessa sovelletaan lähtökohtaisesti asemamaasta palkatun työntekijän ehtoja ja Suomen lainsäädäntöä.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tehtävän aloitus voi tapahtua vasta turvaselvityksen valmistuttua.

Vapaamuotoinen suomenkielinen hakemus sekä ansioluettelo pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla "Työhakemus, Moldova-maakoordinaattori" viimeistään 1.4.2024.

Tehtävään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Käsittelemme meille annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Hakemalla tehtävään, hakija hyväksyy tietosuojakäytännön ja antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.