Web Summitista globaaleja mahdollisuuksia stratupeille?

Web Summitista globaaleja mahdollisuuksia stratupeille?

Irlannista lähtöisin oleva teknologiatapahtuma Web Summit teki Lissabonin ja Portugalin hallituksen kanssa uuden 10 vuoden sopimuksen. Vuonna 2016 Lissaboniin siirtyneen tapahtuman osalta odotukset ovat niin Portugalin virallisten tahojen, kuten myös start up- ja teknologiayhteisön keskuudessa korkealla. Vuonna 2019 Web Summitin kävijämäärien odotetaan nousevan 100 000.

Web Summit 2018

Muutaman sadan osanottajan Web Summit (WS) on kahdeksassa vuodessa kasvanut 70 000 kävijän (2018) teknologia- ja start up-tapahtumaksi. Torontoon ja Singaporeen etabloituneeseen nörttien Davokseksi kuvailtuun Web Summitiin osallistui noin 2600 median edustajaa, 2000 startupia, noin 1500 sijoittajaa, 1200 puhujaa ja 200 partneria ympäri maailmaa. WS perustaja irlantilainen Pady Cosgrove, uskoo tapahtuman menestyksen johtuvan pitkälti Web Summitin verkottumis- ja osallistujien kanssakäymisen mahdollisuuksista. Tapahtuman suuruutta ja kävijämäärien volyymiä, joka toisaalta jättää monelle kaoottisen kuvan, on niin ikään toisaalta pidetty syynä WS suosioon. Mosaiikkimainen rakennelma kuvaa teknologian nykytilaa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Yritysten palaute Web Summitista on ollut pääsääntöisesti positiivista, tavoitteiden vaihdellessa yrityksen koon ja kehitysvaiheen mukaan. Osalle päätavoite on ollut löytää kansainvälistä rahoitusta ja osalle asiakaspohjan laajentaminen on ollut päätavoite. Yrityksiä houkuttaa ajatus siitä, että tapahtumassa on teoriassa mahdollista saada yksi liidi, joka on startupille riittävä takaamaan toiminnan tulevaisuuden ja kasvun.

Valuerin top 50 startup ystävällisimpien kaupunkien joukossa Lissabon sijoittui sijalle 40 juurikin vahvan julkisen tuen vuoksi ja kaupungin runsaan yrityskiihdyttämö- ja hautumo-ohjelma tarjonnan ansiosta. Start Up Lisboan mukaan 2-3 vuoden tähtäimellä Web Summit on riittävä pitämään Portugalin digimomentumia yllä. Start Up Lisboa kuitenkin peräänkuuluttaa EUn yhtenäisempää strategiaa sääntelyssä ja Fintechin puitteiden parantamisessa. Myös tutkimukseen ja yliopistojen kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi investoida. Eurooppa ei pysty kilpailemaan USAn kanssa rahoituksessa. Rahoitus on myös ongelma eurooppalaisille yrityksille, koska Yhdysvalloissa sijaitsevat yritykset eivät sijoita Eurooppaan, ellei eurooppalaisella yrityksellä ole toimipaikkaa myös Yhdysvalloissa.

Amaranthine – Web Summitin uusi venture-rahasto

”Autamme yrityksiä kolmena päivänä vuodessa, mutta entä ne loput 362 päivää”, totesi WS perustaja Paddy Cosgrove Financial Timesille yhtiön toukoussa 2018 jättämää hakemusta Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle SEClle 50 miljoonan dollarin venture-rahaston perustamiseksi.  Vuosittain kasvaneen tapahtuman yritysdatasta on kasvanut WS arvokas sivutuote. Asiantuntijoiden mukaan rahaston kohderyhmä ovat siemen tai hyvin alkuvaiheen startupit, jotka hakevat paitsi rahoitusta myös muuta arvonlisää, jota WS voi tietokannastaan yrityksille ja yrittäjille tarjota. Tätä arvonlisää yritysten perustajat hakevat kasvavassa määrin sijoittajiltaan. Siinä missä vielä 10 vuotta sitten rahoitus oli avainasemassa startupeille, tällä hetkellä myös muu tuki, kuten pääsy asiakaskantaan tai kohdennettu markkina-analyysi on yhtä arvokasta.

Julkisuudessa ei juurikaan vielä löydy tietoa rahastosta ja siitä miten se tulee toimimaan, johtuen SECin hakemuksen säännöistä. Rahaston hallitukseen on nimetty Patrick Murphy (ent. Goldman Sachsin ja Universalin venture-asiantuntija) ja Web Summit toinen perustaja David Kelly.

Web Summit(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)