Suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijaa kesälle ja syksylle 2023 (2 harjoittelupaikkaa)

Suomen suurlähetystö Lissabonissa hakee korkeakouluharjoittelijaa sekä kesälle että syksylle 2023 kahdelle kolmen kuukauden mittaiselle harjoittelujaksolle.

Työtehtävät

Edustuston tavoitteena on tutustuttaa harjoittelija laajasti edustuston toimintaan ja työkenttään. Työtehtävien määrittelyssä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös harjoittelijan oma opintosuunta ja intressit. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu:

  • Portugalin poliittisen ja taloudellisen tilanteen sekä yhteiskunnallisen kehityksen seuranta ja avustaminen siihen liittyvässä raportoinnissa
  • avustaminen muussa raportoinnissa, viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä
  • tiedonhankinta ja analysointi
  • osallistuminen suurlähetystön edustajana erilaisiin briefing- ja tiedotustilaisuuksiin sekä seminaareihin ja niistä raportointi
  • osallistuminen asiakaspalveluun ml. vastaaminen Suomea koskeviin tiedusteluihin

Harjoittelun ajankohta ja kesto

Ensimmäinen harjoittelu ajoittuu kesä-syyskuulle ja jälkimmäinen syys-joulukuulle, aloitusajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kummankin harjoittelun kesto on 3 kk.

Työnantajan koulutusalatoive

Korkeakoulu- ja/tai yliopisto-opinnot käynnissä, vähintään 2-3 lukuvuotta suoritettuna. Opintotausta vapaa, mutta esim. yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden tai oikeustieteiden opinnot eduksi.

Edellytykset tehtävän hoitamiseen

Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vähintään tyydyttävä portugalin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, sopeutumiskykyä, aloitekykyä ja joustavuutta. Mielenkiinto ja/tai osaaminen kansainvälisiin asioihin, EU-asioihin ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on eduksi.

Palkkaus

Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (vuonna 2023 bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja on 1331 euroa/kk).

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisätiedot:

  • Harjoittelu edellyttää yliopiston/oppilaitoksen tuen. Hakemukseen tulee liittää todistus myönnetystä tuesta.
  • Oppilaitoksen rahoitustuen tulee olla noin 1 000 euroa/kk. Kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana on mahdollinen.

Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty.

Hakeminen

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ansioluettelosi 22.3.2023 mennessä osoitteeseen [email protected] Sähköpostiviestin otsikkoon merkintä "korkeakouluharjoittelija” ja nimesi. Nimeä liitteet muotoon Sukunimi_Etunimi_Hakemus ja Sukunimi_Etunimi_Ansioluettelo.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteesta um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa (Linkki toiselle web-sivustolle.).

Tehtävään ehdolla olevasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta http://supo.fi/turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle web-sivustolle.) .