Markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Portugalissa

Investoinnit vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä vahvat teknologiapanostukset kutsuvat suomalaisyrityksiä. Portugali on vahvasti sitoutunut vihreään ja digitaaliseen siirtymään, joihin suunnataan mittavia investointeja EU:n elpymistukivälineestä ja tuoreesta Portugal 2030 –ohjelmasta. Suomen vahvuudet istuvat hyvin uudistusten luomiin teknologiatarpeisiin. Portugalilaisyritykset hakevat kumppaneita, joiden kanssa kehittää eurooppalaisia ratkaisuja ja luoda kasvua myös vientimarkkinoilla. Portugalista avautuu luontevasti markkinat maailman muille portugalinkielisille alueille. Suomalaisyritysten kannattaa siis lähteä mukaan Portugalin kasvusektoreilla, muttei auta odottaa liian kauan – mahdollisuuksien markkinat vetävät nyt puoleensa ratkaisujen tarjoajia eri puolilta maailmaa.

Portugali on sitoutunut kunnianhimoisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja niitä edistäville ratkaisuille on kysyntää. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä vahvasti kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta, sähköistämistä sekä teollisuuden dekarbonisaatiota. Lähivuosina panostetaan ennen kaikkea tuuli-, aurinko- ja aaltovoiman tuotannon kasvuun ja investoidaan vihreän vedyn kehittämiseen ja energiavarastointiin. Suotuisien olosuhteiden ansiosta maahan luodaan vihreän vedyn keskittymiä, joista voidaan tulevaisuudessa viedä energiaa myös muun Euroopan tarpeisiin valmisteilla olevien uusien energiayhteyksien avulla.  Mahdollisuuksia tarjoaa myös liikenteen sähköistäminen ja tarve vähäpäästöisille polttoaineille.

Euroopan suurimpien litiumvarantojen ansiosta Portugalin suunnitelmissa on kattavan akkuteollisuuden luominen. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia niin suomalaisille kestävän kaivosteollisuuden yrityksille kuin akkujen ja akkumineraalien kehittäjille. Portugalissa on erityistä kiinnostusta ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettaviin ja kierrätettäviin akkuratkaisuihin.

Portugalissa arvostetaan myös suomalaista metsäsektorin sekä biotalouden ja kiertotalouden osaamista.  Portugalin biotaloutta kehitetään vauhdilla ja kysyntää on monenlaisille teknologioille, jotka mahdollistavat biomassan hyödyntämisen. Lisäksi kysyntää on kestävää metsänhoitoa ja metsäpalojen torjuntaa sekä tehokkaampaa jätteiden huoltoa edistäville ratkaisuille.

Portugalin nopea kasvu teknologia- ja startup –keskittymänä on herättänyt myös suomalaisyritysten kiinnostuksen. Portugali houkuttelee alan investointeja paitsi erilaisilla tuilla myös koulutetulla ja osaavalla työvoimalla. Myös suomalaisten terveysteknologian ja hyvinvointialan toimijoiden kannattaa tutkia Portugalin terveyssektorin modernisointiin liittyvää kysyntää sekä ikääntyvän väestön tarpeisiin kehitettäviä palveluja.

Katse kannattaa kiinnittää myös laajoihin infrastruktuuri-investointeihin, kuten Sinesin syvämerensataman ja siihen liittyvän teollisuus-, logistiikka- ja teknologiakeskuksen mahdollisuuksiin.  

Portugalin elpymissuunnitelmaan liittyviä tarjouskilpailuja voi seurata sivustolta https://recuperarportugal.gov.pt/(Linkki toiselle verkkosivustolle). Hyviä mahdollisuuksia on myös siinä vaiheessa, kun tarjouskilpailujen voittajat on jo valittu, nämä kun usein etsivät innovatiivisia ratkaisuja tarjoavia kumppaneita.  

Teksti: Satu Suikkari-Kleven, Suomen suurlähettiläs, Lissabon