Luomutuotteille kysyntää Portugalissa

Luomutuotteille kysyntää Portugalissa

Maatalous ja elintarvikkeet ovat perinteisesti olleet Portugalin talouden selkäranka. Maatalous on 1970-luvulta lähtien tehtyjen elinkeinoelämän uudistusten ja teollistumisen jälkeen kuitenkin vähentynyt maassa voimakkaasti kauppa- ja palveluelinkeinojen kasvaessa. Maatalouden ja kalastuksen osuus on enää noin 2 prosenttia Portugalin BKT:stä. Samalla maan elintarvikesektori on yksi Euroopan alijäämäisimmistä, mikä tekee Portugalista elintarvikkeiden suhteen tuontiriippuvaisen. Myös luomuruoan suosio on lisääntynyt maassa nopeaan tahtiin, ja jopa 50 prosenttia portugalilaisten kuluttamista luonnonmukaisista tuotteista tulee ulkomailta. Eniten maahan tuodaan luonnonmukaisia hedelmiä ja vihanneksia, viljoja ja palkokasveja sekä ruokaöljyjä ja ravintorasvoja. Portugalin hallitus on reagoinut kasvaneeseen kysyntään ja pyrkiikin vuoteen 2027 mennessä tuplaamaan luonnonmukaisen maatalouden käytössä olevan pinta-alan.

Portugalin maatalous ja elintarviketeollisuus

Kuva: Ulkoministeriö

Portugalin maataloudelle tyypillistä on suuri määrä pieniä ja keskisuuria tuottajia. Lisäksi alalla toimii vientisuuntautuneita, laajamittaisen intensiivisen viljelyn yrityksiä.

Maatalous on historiallisesti tärkeä osa portugalilaista perusolemusta. Useat perinteet ja suuret osat kulttuuria perustuvat maatalouteen ja alkutuotannon prosesseihin. Maatalous sekä elintarvikkeet ovatkin olleet siksi perinteisesti Portugalin talouden selkäranka. Aiemmin hallitseva maatalous on kuitenkin voimakkaasti vähentynyt 1970-luvulta lähtien tehtyjen elinkeinoelämän uudistusten ja teollistumisen jälkeen, kun taas kauppa- ja palveluelinkeinot ovat kasvaneet. Maatalouden ja kalastuksen osuus maan BKT:stä on enää noin 2 prosenttia. Viime vuosina ala on kuitenkin uudistunut ja kehittänyt uusia tuotantotekniikoita ja tuotteita.

Ongelmia maalla on ollut vesivarojen hallinnassa eli vedenkeruussa, varastoinnissa ja käytössä maataloudessa. Muita ongelmia maataloudelle ovat olleet maatalouden alhainen tuottavuus sekä kuumuus ja kuivuus. Vuosi 2017 oli Portugalissa yksi historian kuumimmista ja kuivimmista.

Portugalin pinta-alasta noin 40% on maatalouden käytössä. Maatalouden tärkeimpiin vientimaihin kuuluvat Espanja, Brasilia, Ranska, Italia ja Angola. Tärkeimpiä vientituotteita ovat viini, oliiviöljy ja tomaatti. Maatalouden viennin merkitys on viime vuosina ollut kasvussa.

Elintarvikesektori yksi Euroopan alijäämäisimmistä

Portugalin elintarvikesektori on yksi Euroopan alijäämäisimmistä, vaikka alijäämä paranikin hieman vuosina 2007–2017: 3878 miljoonasta 3460 miljoonaan euroon. Euroopan ylijäämä elintarviketaseessa oli samaan aikaan noin 11 miljardia. Portugali oli vuonna 2017 85,9 prosenttisesti omavarainen maataloustuotteiden osalta, kun vuonna 2007 sama osuus oli 82,8%. Tuoteryhmiä, joissa maan omavaraisuusaste oli alle 100 olivat esimerkiksi liha (76,7%), hedelmät (68,3%), juusto (66,9%), peruna (44,3%), vilja (20,5%) ja riisi (11,6%). Sitä vastoin viinin ja oliiviöljyn, joita maa vie paljon ulkomaille, tuotanto ylittää maan omat kulutustarpeet. Lisäksi Portugali on ylijäämäinen maidon, kasvisten ja voin tuotannossa.

Suurimpia tuojamaita Portugaliin yllä mainittujen elintarvikkeiden osalta ovat Espanja (liha ja hedelmät), Saksa (juusto), Ranska (peruna ja vilja) sekä Intia (riisi). Maataloustuotteiden tuonti edustaa 11% vuosittaisesta kokonaistuonnista Portugaliin.

Portugali ei nykyisellä tuotannollaan pysty tuottamaan kulutustottumuksiin sopivia tuotteita omavaraisesti ja on siksi elintarvikkeiden suhteen tuontiriippuvainen.

Kasvava kysyntä luonnonmukaisille tuotteille

Kuva: Ulkoministeriö

Luomuruoan kulutus Portugalissa kasvaa nopeasti. Tätä selittää esimerkiksi kasvanut tietoisuus siitä, että ravinto on perusta terveelliselle elämäntavalle ja paras tapa lukuisten sairauksien torjumiseen. Lisääntynyt kysyntä on johtanut erikoistuneiden luonnonmukaisten tuotteiden kauppojen ja luomuviljelijöiden määrän kasvamiseen sekä luonnonmukaisten tuotteiden myynnin kasvamiseen niin tavallisissa ruokakaupoissa kuin myös erikoistuneissa terveys/luomuruokakaupoissa. Luonnonmukaiset tuotteet saavat jatkuvasti enemmän hyllytilaa ruokakaupoista ja niitä myydään edullisemmin hinnoin. Myös luomutuotteiden kategoria kehittyy jatkuvasti: esimerkiksi portugalilainen ruokakauppaketju Pingo Doce lanseerasi jo aiemmin luomu-tuoretuotteet ja on nyt hiljattain lanseerannut myös luonnonmukaiset prosessoidut tuotteet.

Elintarvikkeiden vähittäiskaupassa luonnonmukaiset vihannekset ja hedelmät ovat suosituimmuusjärjestyksessä kolmantena vapaana kasvatettujen eläimien ja maanviljelijöiltä/tuottajilta tulevien tuotteiden jälkeen. Lisäksi suosittuja ovat pienillä markkinoilla myytävät tuotteet sekä terveydelle hyödyllisiä ainesosia, kuten maitohappobakteereja, sisältävät tuotteet.

Marktestin viime vuonna tekemä tutkimus ”Target Group Index” osoittaa, että 47,7% portugalilaisista ostaa luomua. Tutkimuksen mukaan luomua ostavat miehiä useammin naiset, jotka ovat tilastollisesti yleensä enemmän huolissaan omasta ja perheensä terveydestä ja ruokavaliosta ja pyrkivät tekemään terveellisempiä valintoja. Lisäksi portugalilaisen yliopiston Católica Lisbon School of Business & Economicsin ja ANIPLA:n (Associação Nacional para a Indústria da Proteção das Plantas) yhteistyössä tekemän tutkimuksen mukaan 65% portugalilaisista kuluttaisi ainoastaan luomuruokaa, jos ruoan hintaa ja saatavuutta ei oteta huomioon.

Tällä hetkellä Portugalin koko maatalouden käytössä olevasta alueesta luonnonmukaisen maatalouden käytössä on noin seitsemän prosenttia, mikä vastaa 270 tuhannen hehtaarin aluetta. Alue on kasvanut 22 prosenttia vuosien 2012–2016 aikana. Luonnonmukainen maatalous keskittyy pääasiassa Beira Baixan ja Alentejon alueille. 50 prosenttia maassa kulutetuista luonnonmukaisista maataloustuotteista tulee kuitenkin ulkomailta – kysyntää luonnonmukaisille tuotteille on siis paljon enemmän, kuin maa tällä hetkellä itse tuottaa. Eniten luonnonmukaisten tuotteiden kategorioista vuoden 2016 tilastojen mukaan maahan tuodaan hedelmiä ja vihanneksia (n. 49%), viljoja ja palkokasveja (43%) sekä ruokaöljyjä ja ravintorasvoja (7% tuonnista).

Portugalin hallituksen tavoitteena on vuoteen 2027 mennessä tuplata luonnonmukaisen maatalouden käytössä oleva pinta-ala noin 12 prosenttiin koko maatalouden käytössä olevasta alueesta. Luonnonmukaista maataloutta ja luonnonmukaisia tuotteita koskevaan kansalliseen strategiaan (Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica) on kirjattu yhteensä 56 toimenpidettä, joiden kautta hallitus pyrkii kannustamaan luomuviljelyyn ja lisäämään luomun kulutusta.

Euroopan tasolla luonnonmukaiseen maatalouteen käytettävä pinta-ala on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2002 ja 2014 välillä. EU-maista eniten luonnonmukaisen maatalouden alueita on Espanjalla (lähes 2 miljoonaa hehtaaria), Italialla (noin 1,5 miljoonaa) ja Saksalla (miljoona hehtaaria). Yhteensä näiden maiden osuus EU-maiden luonnonmukaisen maatalouden kokonaispinta-alasta on noin 40 prosenttia.