Lissabonin metroa laajennetaan — rahoitusta tulevasta elpymissuunnitelmasta

Lissabonin metroa laajennetaan — rahoitusta tulevasta elpymissuunnitelmasta

Lissabonin metroverkoston laajennusta rahoitetaan maan elpymispaketista 554 miljoonalla eurolla. Tällä tavoin Portugali pyrkii edistämään kestävämpää liikennettä ja tukemaan ilmastosiirtymää. Uudet hankkeet alkavat ensi vuonna ja kestävät ainakin vuoteen 2027 asti. Elpymispaketilla rahoitettujen hankkeiden kilpailutukset aukevat vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Portugalin hallitus on päättänyt laajentaa Lissabonin metroa tulevina vuosina, johon on varattu maan elvytyspaketista 554 miljoonaa euroa tukemaan ilmastosiirtymää. Metroverkoston laajennuksella pyritään edistämään julkisen liikenteen saavutettavuutta, parantamaan liikenneyhteyksiä, lyhentämään matka-aikoja, vähentämään hiilidioksidipäästöjä sekä edistämään kestävää liikennettä. Lissabonin nykyinen metroverkosto käsittää 4 linjaa, 56 asemaa ja yhteensä 44,5 kilometriä metrorataa. Keskimäärin 600 000 matkustajaa käyttää metroa päivittäin. Vuonna 2019 metro mahdollisti noin 173 miljoonan matkustajan siirtymisen paikasta toiseen.

Jo allekirjoitetut hankkeet

 Ensimmäisessä hankkeessa rakennetaan kehälinja yhdistämällä kahden metrolinjan päät yhteen, jonka yhteydessä avataan kaksi uutta metroasemaa sekä kaksi olemassa olevaa asemaa entisöidään. Hankkeen käytössä olevasta 210,2 miljoonan euron rahoituksesta 83 miljoonaa ovat EU:n koheesiorahastosta ja loput 127,2 miljoonaa euroa tulevat ympäristöministeriöltä. Tämä hanke koostuu yhteensä kolmesta jo kilpailutetusta urakasta, joista ensimmäinen on kokonaiskustannuksiltaan 48,6 miljoonaa euroa, toinen 73,5 miljoonaa euroa ja kolmas 19,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sopimus rakennusvalvonnasta on suuruudeltaan 4,98 miljoonaa euroa. Työt tullaan aloittamaan vuoden 2021 alussa ja liikennöinnin on määrä alkaa kehälinjalla vuonna 2024.

 

Näiden edellä mainittujen urakoiden yhteydessä on myös ilmoitettu Lissabonin metron lisäävän kalustoa 42 vaunun verran sekä hankkivan uuden merkinantojärjestelmän, joista on allekirjoitettu 114,5 miljoonan euron sopimus.

Lissabonin metroverkoston 56:sta metroasemasta jo 40 on täysin esteettömiä. Lissabonin metron tavoitteena on 100-prosenttinen esteettömyys kaikilla metroasemilla. Seuraavaksi suunnitelmissa on aloittaa hissien asentaminen kuudella metroasemalla.

Tulevat tarjouskilpailut

Lissabonin metroverkoston punainen linjaa laajenee neljällä uudella metroasemalla São Sebastiãon metroasemalta Alcântaran kaupunginosaan, johon investoidaan 304 miljoonaa euroa EU:n elvytyspaketista. Tälle osuudelle tarjouskilpailun on määrä alkaa lähiaikoina.

Tämän lisäksi ennakkotietojen mukaan metroverkostoa tullaan laajentamaan Odivelasin ja Louresin kunnissa. Hankkeen kilpailutus avautuu vuonna 2022 ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen. Arvioidut kokonaiskustannukset tälle 12 kilometrin maanpäälliselle metro-osuudelle ovat noin 250 miljoonaa euroa, joka sisältää myös kalustohankinnat. Rahoitus tähän hankkeeseen tulee myös EU:n elvytyspaketista. Hankkeen keston on arvioitu olevan noin viisi vuotta.

 

Lisätietoja;

Lissabonin Metro(Linkki toiselle verkkosivustolle)