Euroopan vihreä pääkaupunki Lissabonista Lahteen 2021

Euroopan vihreä pääkaupunki Lissabonista Lahteen 2021

Lissabonin aika Euroopan vihreänä pääkaupunkina 2020 on nyt puolessa välissä. Euroopan komission nimitys jaetaan vuosittain kaupungille, joka on edelläkävijä ympäristöasioissa, esittelee innovatiivisia ympäristöratkaisuja ja toimii esimerkkinä muille kaupungeille. Ensi vuonna nimitys siirtyy Lahteen.

Pyöräilijöille Lissabon on vielä haastava pyöräteiden niukkuuden vuoksi, mutta kaupungin tarkoituksena on laajentaa verkostoa. Kuva: Juuli Kärkinen.

Lissabonin toimet vihreänä pääkaupunkina

Lissabonin valintaan Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vaikuttivat esimerkiksi kaupungin merkittävä edistyminen ympäristön kestävyyden huomioimisessa viime vuosien aikana sekä asetettujen tavoitteiden kunnianhimoisuus. Vihreä pääkaupunki on ollut jatkuva aihe Portugalin mediassa erilaisten hankkeiden ja mielipidekirjoitusten myötä, ja myös kaupungilla liikkuessa näkee muutoksia. Kaupungin tapahtumakalenteri täyttyi luennoista, konferensseista ja työpajoista. Vuoden alussa esiteltiin runsaasti tavoitteita, joilla Lissabonista tehdään entistä ekologisempi ja samalla viihtyisämpi kaupunki.

Yksi puhutuimmista suunnitelmista lienee ydinkeskustan autoilun vähentäminen. Joitakin katuja, kuten Rua Garret, aiotaan muuttaa kävelykaduiksi ja joitakin puolestaan suljetaan ylimääräiseltä liikenteeltä. Autokaistojen ja parkkipaikkojen osuutta vähennetään ja puolestaan tilaa lisätään pyöräilylle ja julkiselle liikenteelle. Autojen kulkua tullaan valvomaan porteilla, jotka tunnistavat sallitut autot rekisterikilvistä. Suunnitelmalla pyritään parantamaan ilmanlaatua ja asumismukavuutta, vähentämään meluhaittoja ja tuomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autoilun vähentäminen tullaan tekemään asteittain vuoden 2020 kesästä alkaen.

Esimerkkejä vihreä pääkaupunki -aloitteista:

Kaupunkikompostit: Lissabonin eri kaupunginosiin on tuotu komposteja alueen asukkaiden käytettäväksi. Kompostin käyttöön tulee ilmoittautua ja siihen saa opastuksen. Näin kotitalouksissa kerätyt biojätteetkin voi kierrättää.

Vesipisteiden lisäys: Pulloveden juominen on yleistä Portugalissa, mikä lisää muovijätettä runsaasti. Hanaveden juominen on kuitenkin tutkimusten mukaan täysin terveellistä. Kaupunki asensi ympäri kaupunkia uusia puhtaan veden vesipisteitä, joissa on omat hanat ihmisille ja lemmikeille.

Pullonpalautusautomaatit: Isompien ketjujen supermarketteihin on tuotu palautusautomaatit, joihin voi palauttaa eri kokoisia muovipulloja rahaa vastaan. Rahan voi käyttää siinä marketissa, johon pullot palautettiin. Automaatteja on lisätty ympäri maan muovipullojen kierrätystä lisäämään. Tämä aloite ennakoi vuonna 2022 tulevia automaatteja, joihin voi palauttaa niin muovisia, metallisia kuin lasisia juomapulloja. 

Lisäksi muita toteutuneita aloitteita on mm. paikallisliikenteen sähköistäminen, pyöräilyn lisäämisen tukeminen esimerkiksi pyöräkaistoja rakentamalla sekä uusien viheralueiden rakentaminen.

Pandemian johdosta useita tapahtumia ja hankkeita jouduttiin kuitenkin perumaan tai siirtämään myöhemmälle ajankohdalle. Monia luentoja ja vierailuja on päässyt seuraamaan kuitenkin netissä, ja esimerkiksi keskeytyneitä rakennustöitä on aloitettu kesän aikana uudestaan.

Lahti vihreä pääkaupunki 2021

Ensi vuonna Euroopan vihreä pääkaupunki –titteli siirtyy Lahteen ja ensimmäistä kertaa Suomeen. Kaupunki onkin aloittanut teemavuoden tapahtumia jo tänä vuonna. Lahti sai erityishuomiota ympäristöratkaisuillaan, joita voi soveltaa myös muissa kaupungeissa ja olosuhteissa. Lahden voittoon vaikuttivat hyvä esimerkki vesien suojelusta, innovaatiot kiertotaloudessa, kivihiilestä luopuminen ja kunnianhimoiset lähivuosien ympäristötavoitteet.

Lahden kaupungilla on tavoite olla hiilineutraali jo vuonna 2025, kymmenen vuotta koko Suomea aiemmin, ja siihen tähdätään osallistamalla kaikki asukkaista yrityksiin ja päättäjiin yhteisiin hiilitalkoisiin. Kasvihuonepäästöjä aiotaan vähentää merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, 80%:a vuoden 1990 tasosta. Kaupunki on esimerkiksi ensimmäisenä maailmassa ottanut käyttöön asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökaupan, jota seurataan mobiilisovelluksella ja jossa voi päästöjä vähentämällä ansaita rahaa kaupungin palveluihin. Lahti aikoo myös tulla jätteettömäksi kiertotalouskaupungiksi vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää Lissabonin ja Lahden Euroopan vihreä pääkaupunki –nettisivuilta:

 https://lisboagreencapital2020.com/en/

https://greenlahti.fi/