Information om resktriktioner i Polen i samband med coronavirusepidemin

Information om resktriktioner i Polen i samband med coronavirusepidemin

Den här artikeln uppdateras inte efter 22 maj. De senaste koronavirusnyheter.

Den polska regeringen har utlyst nödläge på grund av coronavirusepidemin och infört inresebestämmelser. Polen inför följande bestämmelser fr.o.m. 15.3.:

 • Polen tillåter inte utländska medborgare resa in i landet (undantag t.ex.: familjemedlemmar, studenter och de som har rätt att arbeta i Polen). Restriktionen gäller fortsatt åtminstone till den 12 juni.
 • Transitresa genom Polen av EU/EES-medborgare samt deras make och barn är tillåten fr.o.m 21 maj. Resan till hemlandet måste vara kortare än 12 timmar.
 • Dom som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i hemkarantän under 14 dygn. Fr.o.m. 4 maj undantas från karantän personer som reser till Polen i tjänsteärende eller i studiesyfte.
 • Internationella flygförbindelserna har avbrutits åtminstone till den 6 juni. Alla inrikesflygningar inom Polen är inställda till den 31 maj och internationell tågtrafik tills vidare.
 • Det är möjligt att avlägsna sig från Polen längs landsvägarna (bara transittrafik till exempel via Tyskland).

Öppehållningstiderna för till exempel köpcentrar har begränsats fr.o.m. 14.3. Mataffärer, apotek, banker, tvätterier och butiker som säljer hygienprodukter och kosmetika håller öppet som vanligt. Restauranger får sälja hämtmat. Butiker i köpcentrar kan öppnas fr.o.m. den 4 maj. I överensstämmelse med hälsobestämmelserna kan bl.a. restauranger och frisersalonger öppnas igen fr.o.m. 18. maj.

Den polska regeringen har informerat 24.3. om nya resktriktioner. Regeringen informerade den 9 april att samlingsrestriktionen gäller fortsatt.

 • Inga folksamlingar tillåts, maximalt två personer får samlas. Familjer och religiösa samlingar är undantagna från denna restriktion. 
 • Det är endast tillåtet att gå ut för att gå till arbere (var förberedd att informera myndigheterna var du arbetar) och i andra nödvändiga fall. Man får gå i matbutiken och till läkare. Volontärer som arbetar med bekämpning av coronaviruset tillåts också gå ut.
 • Kollektivtrafiken fortsätter att trafikera men antal platser i kollektivtrafiken begränsas. Endast 50 % av sittplatserna får användas eller fr.o.m. 18. maj får 30% av sitt- och ståplatserna användas.
 • Om man bryter mot restriktioner kan straffet bli 5000 zl i böter. 

Den polska regeringen inför ytterligare restriktioner fr.o.m. 1.4.:

 • Antalet kunder i butiker är begränsat.
 • Kunder i butiker ska använda engångshandskar.
 • Hotell som fortfarande är öppna ska stängas tills 2.4. Hotell kan öppnas fr.o.m. 4 maj.
 • Personer under 18 år får lämna sitt hem endast om de åtföljs av en vårdnadshavare eller en annan vuxen. Fr.o.m. 20.4. gäller restriktionen personer under 13 år. Denna restriktion upphävs den 17.5.
 • Att vistas i parker, gågator, skogar, stränder osv. är förbjudet. Fr.o.m. 20.4. vistelse utomhus är tillåtet med hänsyn till säkerhetsavståndet. Lekplatser förblir stängda.
 • När man vistas utomhus måste hålla ett avstånd på minst två meter till andra människor, med undantag av vårdnadshavare som umgås med barn under 13 år och personliga assistenter av personer med funktionshinder eller utvecklingsstörning

Regeringen har redan tidigare beslutat att stänga alla daghem, skolor, universitet och kulturinstitutioner (teatrar, operor, museer, biografer). Skolor och högskolor är stängda åtminstone till den 24 maj. Daghem kan öppnas fr.o.m den 6 maj, museer och bibliotek fr.o.m. den 4 maj. Högskolorna får öppnas delvis, barnträdgårdar och klasserna 1 - 3 får öppna fr.o.m 25. maj.

Fr.o.m. den 16 april införs skyldighet att täcka mun och näsa på alla offentliga platser (på gator, i butiker, på kontor). Skyldigheten gäller tills vidare.

Information om restriktioner som gäller 4.5. på polska och på engelska.

Mera information om lättnader i restriktionerna som träder i kraft den 18. maj.

Den polska regeringen ger på sin webbplats mera information på engelska om hur man förebygger coronaviruset, om sjukhus, resande och begränsningar. Mera information på polska.

Polska Nationella Hälsofönders (NFZ) jourtelefon ger mera information 800 190 590 om coronaviruset (tryck 6 för engelska). Mera information på engelska om jourtelefonen.

***

Polska utrikesministeriets journummer och information om charterflyg för dem som åtenvänder till Polen. LOT upphörde flygningar den 5 april.

Finska medborgare och de utlänningar som vistas i Finland med uppehållstillstånd får resa in till Finland. Gränsbevakningsväsendet ger mera information.