Zmiana zaleceń dotyczących podróży i ograniczeń wjazdu do Finlandii w związku z COVID-19

Zmiana zaleceń dotyczących podróży i ograniczeń wjazdu do Finlandii w związku z COVID-19

Zgodnie z decyzją rządu Finlandii podjętą 11 września ograniczenia wjazdu mogą zostać zniesione dla ruchu między Finlandią a krajami UE i Schengen oraz krajami znajdującymi się na zielonej liście określonej przez Radę UE, w których zachorowalność na COVID-19 nie przekroczyła 25 nowe przypadki na 100 000 osób w ciągu ostatnich 14 dni. Rząd Finlandii raz w tygodniu ocenia sytuację w różnych krajach. Ten artykuł zostanie zaktualizowany po kolejnych aktualizacjach dotyczących zmian zaleceń i ograniczeń.

Z powodu pandemii COVID-19 Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal radzi, aby unikać wszystkich podróży do i ze wszystkich krajów poza niezbędnymi wyjazdami. Ta ogólna rada nie dotyczy krajów, dla których rząd zniósł już ograniczenia wjazdu.

 

Lista krajów, z których można podróżować do Finlandii bez ograniczeń obowiązująca od 5 października:

 

Kraje Schengen: Łotwa, Liechtenstein

Inne kraje europejskie: Cypr, Watykan

Mieszkańcy krajów pozaeuropejskich: Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Rwandy, Korei Południowej, Tajlandii, Urugwaju

 

 

Lista krajów, z których można podróżować do Finlandii bez ograniczeń obowiązujących od 12 października:

 

Inne kraje europejskie: Watykan

Mieszkańcy krajów pozaeuropejskich: Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Urugwaj

 

Listy krajów są weryfikowane raz w tygodniu. Decyzje o zmianach będą podejmowane na posiedzeniach rządu odbywających się w każdy czwartek. Ten artykuł zostanie zaktualizowany o listę krajów potwierdzoną przez rząd Finlandii.

Codzienne podróże będą nadal dozwolone dla lokalnych społeczności przygranicznych na granicy lądowej Finlandii ze Szwecją i Norwegią. Ponadto od czwartku 1 października będzie można podróżować do pracy w Finlandii ze Szwecji i Estonii bez 14-dniowego okresu samoizolacji lub testów.

Zniesienie ograniczeń oznacza, że ​​podróże rekreacyjne do Finlandii są dozwolone dla osób z tych krajów oraz że osoby podróżujące do tych krajów nie muszą izolować się po powrocie do Finlandii.

Gdy wjazd do Finlandii jest ograniczony, podróże rekreacyjne z danych krajów są niedozwolone. Jeżeli osoba wjeżdża do Finlandii z innego upoważnionego powodu, powinna się izolować na dwa tygodnie. Osoby przybywające do kraju mogą również zostać skierowane na dobrowolne badanie COVID-19 na lotnisku lub w porcie. Na podstawie oceny ryzyka lekarz może skierować daną osobę na kwarantannę.

 

Sprawdź wytyczne Fińskiej Straży Granicznej dotyczące ruchu granicznego.(Link do innej witryny WWW.)

 

Unikaj niepotrzebnych podróży

 

Obywatele Finlandii mają zawsze prawo opuścić Finlandię, pod warunkiem, że prawo to nie zostało prawnie ograniczone, i obywatele Finlandii mają również zawsze prawo powrotu do Finlandii.

 

Jeśli planujesz podróż, ważne jest aby pamiętać, że Finlandia samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące granic, niezależnie od decyzji innych krajów. Kraje mogą nałożyć w obrębie terytorium swojego państwa ograniczenia uniemożliwiające wjazd. Przed podróżą sprawdź aktualne przepisy wjazdowe dotyczące miejsca docelowego podróży od władz kraju docelowego, na przykład z najbliższej placówki dyplomatycznej danego kraju.

 

Jeśli podróżujesz, bądź odpowiedzialny

 

Koronawirus nadal stanowi główne globalne zagrożenie dla bezpieczeństwa podróży. Z powodu pandemii nadal możliwe są nagłe i nieprzewidywalne zmiany. Dostęp do świadczeń zdrowotnych może być ograniczony. Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma jedynie ograniczone możliwości pomocy osobom w niebezpieczeństwie za granicą podczas pandemii.

 

Decydując się na podróż, bądź odpowiedzialny i postępuj zgodnie z zaleceniami władz. Nadal najważniejsze jest, aby w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość 1–2 metrów, myć ręce, przestrzegać dobrej higieny rąk i dróg oddechowych, kaszleć w rękaw lub jednorazową chusteczkę oraz unikać dotykania twarzy. Jeżeli zachowanie bezpiecznej odległości nie jest możliwe, zaleca się noszenie maski na twarz. W wielu krajach noszenie maski na twarz może być obowiązkowe, a jej brak może podlegać karze.

 

Przed podróżą sprawdź ważność i zakres ubezpieczenia podróżnego

 

Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej jest odpowiedzialny za zapewnienie podróżnym odpowiednich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego (na przykład dotyczących samoizolacji). Sprawdź aktualne zalecenia dotyczące higieny i bezpiecznych odległości oraz zalecenia dotyczące samoizolacji na stronie internetowej Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w sekcji Instrukcje dla pasażerów i pracowników przybywających do Finlandii(Link do innej witryny WWW.) .

 

Szczegółowe informacje:

 

Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Restrictions on entry into the country to be tightened due to COVID-19(Link do innej witryny WWW.)

Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Q&A about travelling and coronavirus(Link do innej witryny WWW.)