Ny ambassadör till Polen

Ny ambassadör till Polen

Hanna LehtinenRepublikens president utnämnde fredagen 8 augusti utrikesrådet Hanna Lehtinen till chef för Finlands ambassad i Warszawa i Polen från och med den 8 september 2014.

Lehtinen övergår till Warszawa från utrikesministeriets östavdelning, där hon tjänstgjort som biträdande avdelningschef. Lehtinen, som inledde sin karriär vid utrikesministeriet år 1983, har även arbetat vid avdelningen för Amerika och Asien, den handelspolitiska samt den politiska avdelningen. Därtill har hon arbetat inom utrikesrepresentationen vid Finlands beskickningar i Bryssel och Geneve. Lehtinen har även arbetat vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för yttre förbindelser.

För mera information: utrikesrådet Kirsti Narinen tfn 0295 350 714