Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna