23.11.2021

Pakistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Khyber Pakhtunkhwa: Vältä kaikkea matkustamista
Balochistan: Vältä kaikkea matkustamista
Azad Kashmir: Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne vaihtelee suuresti maan eri osien välillä ja saattaa muuttua nopeasti. Seuraa viranomaisten tiedotteita ja paikallisuutisia säännöllisesti.

Vuodesta 2014 lähtien Pakistan on johdonmukaisesti lisännyt ja tehostanut terrorismin vastaisia toimiaan, minkä seurauksena turvallisuustilanne maassa on kohentunut ja terrori-iskujen lukumäärä vähentynyt. Turvallisuustilanne maan pääkaupungissa Islamabadissa sekä Sindhin ja Gilgit-Baltistanin maakunnissa on verrattain vakaa. Punjabin osavaltiossa terrori-iskujen määrä on vähentynyt huomattavasti vuoden 2014 jälkeen. Osavaltion pääkaupungissa Lahoressa tapahtui kuitenkin vakava terrori-isku vuonna 2017.

Erityisesti Afganistanin ja Iranin rajoilla sijaitsevissa Khyber Pakhtunkhwan ja Baluchistanin maakunnissa on viime vuosina ollut levotonta ja alueelle on tehty useita terrori-iskuja. Iskut ovat pääosin kohdistuneet Pakistanin viranomaisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Vältä kaikkea matkustamista näihin maakuntiin. Afganistanin tilanne heijastuu myös Pakistaniin.

Pakistanin ja Intian välit ovat jälleen kiristyneet Kashmirin ilmaiskujen jälkeen helmikuussa 2019. Niin ikään Kashmirin sisäinen tilanne kiristyi elokuussa 2019. Mielenosoitukset ovat mahdollisia useissa kaupungeissa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset muuttuvat äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

Ajankohtaista tietoa Pakistanin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/pak/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-pakistanissa/384951) sekä seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Pakistania koskevia sivuja https://www.who.int/countries/pak/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Pakistanissa on demokraattisesti valittu hallitus ja vahva armeija. Maassa toimii useita ääriliikkeitä, mukaan lukien niin sanottu Pakistanin Taliban, joka pyrkii horjuttamaan maan hallintoa tekemällä terrori-iskuja myös niin sanottuihin pehmeisiin kohteisiin, kuten koulut, moskeijat, kirkot ja joukkotapahtumat.

Jotkut terrorisolut ovat siepanneet ihmisiä panttivangeiksi.

Maassa esiintyy ajoittain suuria mielenilmauksia, jotka voivat muuttua väkivaltaisiksi. Maan poliisi ei aina toimi tehokkaasti. Vältä ruuhkaisia paikkoja ja suuria väkijoukkoja tai kokoontumisia.
Pysy suurimmissa kaupungeissa liikekeskustassa ja vältä sivukatuja ja basaareja.
Noudata valppautta ja vältä pimeällä liikkumista.

Länsimaalaisten kannattaa välttää oleskelua moskeijoiden lähistöllä erityisesti perjantai-iltapäivän rukousten ja suurten uskonnollisten juhlapyhien aikaan. Seuraa paikallisuutisia ja noudata viranomaisten ohjeita. Pidä aina mukanasi voimassa oleva, valokuvallinen matkustusasiakirja (passi tai henkilöllisyystodistus), jotta voit todistaa tarvittaessa henkilöllisyytesi.

Koska Suomella ei ole Pakistanissa suurlähetystöä, ovat ulkoministeriön mahdollisuudet avustaa konsulitapauksissa erittäin rajoitetut. Konsuliasioissa voit kääntyä Norjan Islamabadin suurlähetystön puoleen: https://www.norway.no/en/pakistan/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Pakistanissa Suomea edustaa Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs, jonka toimisto sijaitsee ulkoministeriössä Helsingissä: https://finlandabroad.fi/web/pak/edustusto.
Lähin Suomen-suurlähetystö sijaitsee Intiassa: https://finlandabroad.fi/intia.
Suomella on kunniakonsulaatit Islamabadissa ja Lahoressa: https://finlandabroad.fi/web/pak/kunniakonsulaatit.

Erityiset turvallisuusriskit

Ulkomaalaisiin kohdistuvia sieppauksia on sattunut jonkin verran erityisesti Afganistanin rajojen läheisillä alueilla. Pakistanissa oleskelevat ulkomaalaiset tai kansainväliset järjestöt eivät viime vuosina ole kuitenkaan olleet terrori-iskujen ensisijainen kohde.

Pakistanissa on alueita, jotka ovat suljettuja tai luvanvaraisia ulkomaalaisille. Pakistanin viranomaiset kieltävät ulkomaalaisten liikkumisen 15 kilometrin säteellä kansainvälisiltä rajoilta ja Kashmirin rajalta (Line of Control) sekä 45 kilometrin säteellä Afganistanin rajalta. Näille alueille matkustavien on haettava lupa (No Objection Certificate, NOC) Pakistanin ulkoministeriöltä ja tarvittaessa vielä erillinen lupa poliisisaattuetta varten.

Rikollisuus

Terrorismin lisäksi Pakistanissa esiintyy normaalia rikollisuutta ja mahdollisuus tulla ryöstetyksi tai joutua väkivallan kohteeksi on olemassa.
Huolehdi matkatavaroistasi, noudata yleistä varovaisuutta ja säilytä passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. Ole huolellinen kun käytät luottokortteja.
.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pakistanissa liikenne on vasemmanpuoleinen ja liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Islamabadin ja Lahoren välinen 350 km pituinen moottoritie on hyvässä kunnossa, mutta suurin osa tieverkostosta on Suomen teihin verrattuna huonokuntoista. Liikenne voi olla vaarallista ja kaoottista. Monilla autoilijoilla ei ole ajokorttia eikä vakuutustakaan. Vältä ajoa pimeällä. Taksi kannattaa varata hotellista.

Maassa on melko laaja rautatieverkosto, mutta se on huonokuntoinen ja junat erittäin täysiä.

Emme suosittele julkisen liikenteen käyttöä.

Luonnonolot

Monsuunin aiheuttamat rankkasateet ja niistä aiheutuneet tulvat ovat viime vuosina tuhonneet infrastruktuuria laajalti eri puolilla maata. Monsuunikausi on pahimmillaan heinä-lokakuussa. Punjabin osavaltiossa, erityisesti Lahoressa, ilmansaasteet ovat talviakaan iso ongelma.

Pakistan sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveys

Koronatilanteen vuoksi terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisätietoja edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/pak/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-pakistanissa/384951.

Maan alavissa osissa on esiintynyt malariaa ja denguekuumetta. Pakistanissa esiintyy myös poliota ja viranomaiset vaativat satunnaisesti rokotustodistuksia myös ulkomaalaisilta esim. lentokentillä.
Kulkutaudit, erityisesti vesiripuli ja likaisen juomaveden levittämä kolera, ovat yleisiä ja voivat levitä esimerkiksi monsuunikauden tulvien mahdollisesti pilaamien pintavesien ja elintarvikkeiden kautta.

Pakistanin terveydenhoito-olot eivät ole eurooppalaista tasoa. Suurimmissa kaupungeissa on yksityissairaaloita. Julkisia sairaaloita ei suositella.

Hanki matkalle kaiken kattava matkavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Pakistan on islaminuskoinen maa. Noudata ja kunnioita sen sääntöjä ja tapoja. Pakistanissa on voimassa ankara jumalanpilkkalaki, jonka rikkomisesta voi seurata jopa kuolemanrangaistus.

Alkoholin ja sianlihan tuonti maahan on kielletty. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on kielletty.
Pienenkin huumemäärän hallussapito johtaa vankeuteen ja huumeiden salakuljetuksesta saattaa seurata kuolemantuomio.

Samaa sukupuolta olevien suhteet ovat laittomia, kuten myös sellaisten henkilöiden yhteiselämä, jotka eivät ole keskenään naimisissa.
Naisten kannattaa suurkaupungeissakin pitää olkapäät ja sääret peitettyinä ja varautua tarvittaessa huivin käyttöön. Myöskään miesten ei tule käyttää shortseja.

Sotilaallisten kohteiden, lentokenttien, siltojen, patojen ja muun infrastruktuurin valokuvaamisesta saattaa olla ankarat seuraukset.

Kopiot passin tietosivusta ja Pakistanin viisumista on hyvä pitää mukana kaikkialla.

Viranomaiset voivat rajoittaa internetin käyttöä. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ei välttämättä aina pääse.

Virastot ovat avoinna maanantaista torstaihin sekä perjantaisin puoleen päivään asti.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoa antaa Pakistanin Tukholmassa sijaitseva suurlähetystö http://www.pakistanembassy.se/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].