YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Harri Holkeri selosti turvallisuusneuvostolle Itä-Timorin tilannetta

Valtioneuvos Harri Holkeri, YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtaja, kertoi Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle perjantaina 26.1. Itä-Timorin tilanteesta.

Vierailu Itä-Timorille tehtiin YK:n Itä-Timorin väliaikaishallintoon (UNTAET) tutustumiseksi. Operaatio on hyvä esimerkki uudentyyppisestä laajasta ja monipuolisesta YK-operaatiosta, josta käytiin paljon keskustelua viime syksynä julkaistun YK:n rauhanturvatoiminnan uudistamista käsittelevän Brahimin raportin käsittelyn yhteydessä.

Holkeri pitää Länsi-Timorilla yhä toimivien aseistettujen joukkojen aseistariisumista ehtona rauhan ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Nämä joukot ovat esteenä UNHCR:n paluulle Länsi-Timorille ja pakolaisleireillä siviilit ovat alttiina näiden joukkojen hyökkäyksille.

Holkerin mukaan Itä-Timorilla tarvitaan YK:n ja kansainvälisen yhteisön apua ja läsnäoloa vielä pitkään. Holkeri painotti, että YK:n rauhanturvajoukkojen pikainen vetäytyminen olisi tässä vaiheessa epärealistista ja jopa vastuutonta. Vetäytymisen tulee aikanaan tapahtua suunnitelmallisesti. Holkeri vetosi riittävien taloudellisten- ja muiden voimavarojen takaamiseksi YK:n Itä-Timorin väliaikaishallinnolle (UNTAET).

Holkeri korosti puheenvuorossaan osapuolten yhteistyön merkitystä kaikissa YK- operaatiossa, siksi myös tässä tapauksessa Indonesian hallituksen yhteistyö on tärkeää.

Holkerin esiintyminen YK:n turvallisuusneuvostossa oli ensimmäinen kerta, kun yleiskokouksen puheenjohtajaa on pyydetty esittämään kantansa poliittisessa kysymyksessä turvallisuusneuvostolle. Ainoa aikaisempi kerta kun yleiskokouksen puheenjohtaja on kutsuttu turvallisuusneuvostoon oli vuonna 1946, tuolloin kyseessä oli vaalitekninen kysymys.


Lisätietoja: puheenjohtajan tiedottaja Susan Markham, puhelin: + 1 212 963 1895,sähkoposti:[email protected]
Puheenjohtaja Holkerin puheenvuoro turvallisuusneuvostossa 26.1.2001 (Statements and messages)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK