Valtioneuvosto vahvisti 117 miljoonan markan valtuudet lähialueyhteistyöhön vuosille 2000 - 2002Valtioneuvosto vahvisti 18.3.1999 lähialueyhteistyön sopimuksentekovaltuudet vuosille 2000 - 2002. Vahvistetussa jaossa osoitettiin valtuuksia yhteensä 117,4 miljoonaa markkaa. Valtuuksista voi aiheutua menoja vuonna 2000 32 990 000 mk, vuonna 2001 45 400 000 mk ja vuonna 2002 39 000 000 mk. Vuosien 1996 - 1998 valtuuksilla on jo sidottu määrärahoja vuonna 2000 82 285 333 mk, vuonna 2001 51 733 333 mk ja vuonna 2002 25 333 333 mk.

Suomen lähialueyhteistyö keskittyy Venäjän luoteisille alueille ja Baltian maihin. Venäjän lähialueilla yhteistyökohteita vuosina 2000 - 2002 ovat ympäristö, ydinturva ja ydinjätteiden valvonta, infrastruktuurin parantaminen sekä rajanylityksen ja kauttakulkuliikenteen kehittäminen, sosiaalisektorin tukeminen sekä turvallisuuden lisääminen. Baltiassa tuetaan maiden sopeutumista EU-jäsenyyden vaatimuksiin, mm. ympäristöä, suvereenisuutta ja demokratiaa edistäviä hankkeita sekä sisäisen turvallisuuden parantamista.

Valtuuksia on esitetty lähinnä suurille ja monivuotisille projekteille sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja - järjestöjen kanssa toteutettaville yhteishankkeille. Yhteisrahoitushankkeissa kansainvälinen rahoitus on yhteensä noin 16 miljardia markkaa.

Vuosien 2000 - 2002 valtuuksien kohdentamisessa on erityisesti otettu huomioon Euroopan unionin pohjoisen
ulottuvuuden tavoitteet.