Utrikesministeriet stöder tillåtelsen av dubbelmedborgarskap

Utrikesministeriet har en positiv inställning till tillåtelsen av dubbelmedborgarskap. Den internationella utvecklingen stöder godtagbarheten av dubbelmedborgarskapet, och en helt negativt inställning till det motsvarar inte längre uppfattningen av mänskliga rättigheter. När reformen överläggs, måste man också ta hänsyn till den omväxlande och harmoniserande europeiska lagstiftningen, konstaterar ministeriet.

Utrikesministeriet har framställd sin synpunkt till inrikesministeriet, som just nu förbereder saken. Motsvarande reformer är i gång också i Sverige och Tyskland.

De finländare som bor utomlands stöder dubbelmedborgarskapet i stor utsträckning, eftersom det hjälper att upprätthålla täta förhållanden till Finland.

Utrikesministeriet beräknar att reformen ökar mängden av utrikesförvaltningens konsulära uppgifter. För dessa behövs det mera kraftresurser.

ihmisoikeudet