Kimmo Sasi: WTO myös merkittävä ihmisoikeusjärjestö

Lyhennelmä ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasin puheesta Pörssiklubilla 18. tammikuuta 2000:

WTO:sta on puhuttu vain kauppajärjestönä. WTO:n suoranaiset päätökset liittyvätkin maailmankaupan sisältöihin. Maailmankaupan avaamisella on kuitenkin myös tärkeitä poliittisia vaikutuksia.

Vapaampi ja avoimempi maailmankauppa on vahva tuki ihmisoikeuksien vahvistamiselle. Kansainväliset kontaktit, ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus ja ulkomaiset investoinnit tekevät yhä vaikeammaksi suljetun yhteiskunnan ylläpitämisen. On tärkeää huomata, että vain suljetussa yhteiskunnassa kuten esim. Pohjois-Koreassa ihmisoikeuksien kattava ja järjestelmällinen loukkaaminen on mahdollista. Maailmankaupan vapauttamisen merkitystä ihmisoikeuksien kannalta tukee mm. Kiinan WTO-jäsenyysneuvottelujen yhteydessä esilletullut seikka, että Kiinan demokratialiike on vahvasti WTO-jäsenyyden tukena uskoen talouden avautumisen johtavan myös ihmisoikeuksien vahvistumiseen.

WTO:ssa edistetään voimakkaasti mm. julkisten hankintojen avoimuutta. Tällä on merkittäviä poliittisia vaikutuksia mm. eräissä kehitysmaissa. Kansalaisille julkisen vallan päätösten avoimuus on tärkeä asia korruption torjunnassa. Näiltä aloilta julkisuusperiaate voi levitä myös muualle hallintoon.

Voidaankin sanoa, että WTO on tällä hetkellä ehkä merkittävin kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jopa merkittävämpi kuin YK.WTO
ihmisoikeudet