Toppmötet EU-Ryssland 17.5. - Finland betonar energisamarbet, kärnsäkerhet och samarbete vid bekämpning av brottslighet

Dialogen mellan EU och Ryssland fortsätter livligt. Den 17 maj hålls ett toppmöte mellan EU och Ryssland i Moskva. I mötet deltar från rysk sida president Vladimir Putin samt från EUs sida ordförandelandets statsminister Göran Persson, kommissionens ordförande Romano Prodi samt EUs höga utrikespolitiska representant Javier Solana.

På toppmötet behandlar man utvecklingen mellan EU och Ryssland samt centrala bilaterala och internationella spörsmål.

Finland anser att en intensivare dialog mellan Unionen och Ryssland är positivt. Det är viktigt att toppmötet stöder den påbörjade diskussionen om energisamarbete mellan EU och Ryssland. Finland önskar också att man på mötet kunde komma överens om ansvarsfrågorna när det gäller kärnsäkerheten. Detta skulle möjliggöra en betydligt större internationell satsning på kärnsäkerhetsprojekt i Ryssland..
Finland välkomnar också det att samarbetet i rätts- och inrikesfrågor, i synnerhet bekämpningen av organiserad brottslighet, har lyfts fram som en av prioriteterna i samarbetet mellan EU och Ryssland.

Ytterligare information: enhetschef Matti Anttinen, tel. 1341 5547.