Uusi Unesco-asioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvään edustustoon

Suomen pysyvässä Unesco-edustustossa on aloittanut erityisasiantuntijana Piia Immonen-Seuguenot ulkoasiainneuvos Anne Huhtamäen siirryttyä Pristinassa, Kosovossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien.

Piia Immonen-Seuguenot on toiminut useita vuosia Ranskan-kirjeenvaihtajana suomalaiselle medialle, pääasiassa Kauppalehti-talousmedialle. Hän on toiminut myös kansainvälisissä viestintä- ja markkinointitehtävissä. Hänellä on lisäksi kokemusta työskentelystä Suomen suurlähetystössä Pariisissa ja Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.

Koulutukseltaan Immonen-Seuguenot on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on lisäksi suorittanut valtiotieteiden maisteritutkinnon Pariisin Paris 1 Panthéon-Sorbonne -yliopistossa sekä EU-aiheisen koulutusohjelman ranskalaisessa Ecole Nationale d’Administration (ENA) -hallintokorkeakoulussa. 

”Unescon erityisalueilla - koulutuksella, kulttuurilla ja viestinnällä - on entistä keskeisempi rooli osana kestävää rauhanrakennusta ja ihmisoikeusperustaista kehityspolitiikkaa. Suomella on näillä alueilla paljon tarjottavaa, ja se on arvostettu kumppani Unesco-yhteistyössä.  Unesco on myös eturivin foorumi kulttuurienväliselle vuoropuhelulle", Immonen-Seuguenot toteaa.

Unescon ohjelmien puitteissa Suomi kiinnittää huomion etenkin tyttöjen ja naisten koulutusmahdollisuuksiin sekä ammatillista koulutusta edistäviin toimenpiteisiin. Suomi haluaa edistää myös sananvapauskysymyksiä ja vapaata tiedonvälitystä. Unescon kansainvälisen lehdistönvapauden päivän päätapahtuma pidetään toukokuussa 2016 Suomessa.

Suomi on myös Unescon maailmanperintökomitean jäsen vuoteen 2017 asti. Jäsenenä Suomen tavoitteena on edesauttaa kulttuuri- ja ympäristökohteiden säilyttämisen ja suojelun tehostamista asiantuntijuuteen perustuen.

UNESCO