Töissä OECD:llä: harjoittelija Ainomaija Mikola

”OECD:ltä löytyy harjoittelumahdollisuuksia hyvin monipuolisten teemojen parista aina kehityspolitiikasta maatalouteen, veroihin ja digitaalisuuteen. Rohkaisen opiskelijoita taustasta riippumatta harkitsemaan OECD:tä harjoittelupaikkana! Harjoittelun aikana saa arvokasta kokemusta monikulttuurisesta työympäristöstä ja näkee samalla, miten isossa kansainvälisessä järjestössä työskennellään.”

Kuka olet ja mikä on taustasi?

- Olen Ainomaija Mikola, kotoisin Helsingistä. Viimeistelen parhaillaan Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä politiikan ja viestinnän maisteriopintojani. Opintoihini liittyen olin harjoittelijana kolmen kuukauden ajan nyt kuluneena keväänä OECD:n Public Affairs and Communications(Linkki toiselle web-sivustolle.) –direktoraatissa.

- Lukioaikaisen vaihtovuoteni myötä puhun sujuvasti ranskaa, sen lisäksi hallitsen hyvin myös englanninkielen. OECD:n kannalta relevanttia työkokemusta minulla oli ennestään viestinnän tehtävistä sekä harjoittelusta Suomen pysyvässä OECD-edustustossa.


Miten keksit hakea harjoittelupaikkaa OECD:stä?

- Olin syksyn 2022 harjoittelijana koulutus- ja tiedepolitiikan sektorilla Suomen pysyvässä OECD-edustustossa Pariisissa. Harjoittelun myötä aloin hahmottaa kuinka monipuolista ja mielenkiintoista työtä OECD:llä tehdään.

- Tutustuin suomalaiseen OECD-harjoittelijaan, joka kertoi moninaisista harjoittelumahdollisuuksista OECD:n sihteeristön sisällä ja kiinnostukseni heräsi. Edustustoharjoitteluni aikana sain osallistua jäsenmaiden työhön OECD:ssä, nyt halusin nähdä millä tavoin sihteeristön työ eroaa siitä.

Millainen hakuprosessi oli?

- OECD:n harjoitteluhaku on jatkuvasti avoinna, eli hakemuksen voi toimittaa hakuportaalin(Linkki toiselle web-sivustolle.) kautta milloin tahansa. Hakemus tallentuu OECD:n hakuportaaliin ja kiinnostuneet tiimit ottavat tätä kautta yhteyttä sopiviksi katsomiinsa harjoittelijaehdokkaisiin.

- Osa harjoittelijoista tuntuu kuitenkin saapuvan taloon ottamalla yhteyttä suoraan potentiaalisiin tiimeihin tai hyödyntämällä omia kontaktejaan. Päädyin itsekin harjoitteluun juuri sillä tavoin: kuulin OECD:llä harjoittelijana olleelta tutultani tiimistä, joka etsi viestinnän harjoittelijaa täksi kevääksi. Toimitin sinne ansioluetteloni, sain kutsun haastatteluun ja noin viikon kuluttua sain kuulla saaneeni paikan.

- Rekrytointikäytännöt siis vaihtelevat tiimeittäin. Toiset etsivät harjoittelijoita aina hakuportaalin kautta, kun taas osa suosii kontaktien kautta löytyviä ehdokkaita. Lisäksi osa tiimeistä vaatii harjoittelijoilta kirjoitusnäytteen, siis esimerkiksi jonkin akateemisen tuotoksen. Ja osa teettää harjoittelijaehdokkaillaan kirjoituskokeen, joka liittyy tiimin toimialaan – tässä yleensä testataan kirjoitustaitoa, päättelykykyä, paineen alla toimimista ja vastaavaa. Osa tiimeistä taas ei vaadi edellisistä kumpaakaan, vaan tekevät valintansa vain hakemusten pohjalta.

Mitä kuului työtehtäviisi ja työnkuvaasi?

- Harjoitteluni aikana työskentelin Public Affairs and Communications -direktoraatissa yhteistyökumppaniviestinnän ja varainhankinnan parissa. Taustoitin ja valmistelin kumppanitapaamisia sekä erilaisia viestintämateriaaleja, organisoin sidosryhmäviestintää ja kartoitin potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia niin yksityisellä kuin kolmannella sektorilla.

- Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä direktoraattimme muiden tiimien kanssa varsinkin erilaisten tapahtumien ympärillä. Oma tiimini toimii vahvasti myös OECD:n Forum-tapahtumia(Linkki toiselle web-sivustolle.) organisoivan tiimin kanssa ja vastasimme pitkälti yhteistyökumppanien hankkimisesta myös heidän tapahtumiinsa. Lisäksi olimme mukana rakentamassa OECD:n Youthwise(Linkki toiselle web-sivustolle.)-nuorisodelegaattiohjelmaa ja sen ympärille rakentuvia tapahtumia.

Millaisen taustan omaavia henkilöitä on töissä OECD:llä ja omassa tiimissäsi?

- OECD-organisaatiossa vakituisesti työskentelevillä on hyvin monipuoliset koulutustaustat ja he ovat kotoisin monista eri maista ympäri maailman. Harjoittelijoissa pariisilaisten yliopistojen ylivalta kuitenkin näkyy – SciencePo-korkeakoulu ja Sorbonnen yliopisto ovat selvästi yleisimmät kotiyliopistot OECD-harjoittelijoiden keskuudessa.

- Tiimissäni oli lisäkseni vain kolme muuta työntekijää: yksi australialainen, yksi italialainen ja yksi britti, iältään 40–60-vuotiaita. Opintotaustaltaan he ovat yhteiskuntatieteilijöitä ja humanisteja.

Plussat ja miinukset OECD-harjoittelussasi?

- Työtehtäväni vaativat, että pysyin kattavasti kartalla muualla talossa tapahtuvasta työstä, mikä oli oman oppimiseni kannalta hyvin myönteistä. OECD:llä yleisesti tehtävään työhön on helppo tutustua myös osallistumalla itse kokouksiin ja tapahtumiin sekä juttelemalla muiden harjoittelijoiden ja työntekijöiden kanssa.

- OECD on iso järjestö, jonka työ kattaa valtavasti politiikan aloja. Oman työsektorini lisäksi harjoittelu tarjosi mainion näköalapaikan OECD:n muihinkin toimialoihin ja opin paljon myös OECD:llä tehtävästä tutkimustyöstä. Sain samalla konkreettisen kuvan kansainvälisen järjestön työn realiteeteista. Kansainvälinen työympäristö on innostava, mutta myös vaativa ja arvomaailmaltaan hitaasti muuttuva.

- Negatiivista oli OECD:n maksama harjoittelupalkka, joka on liian alhainen erityisesti Pariisin hintatasoon verrattuna, mutta harjoittelupalkasta on käyty kovaa taistelua ja siihen saatiin korotus nyt kuluneena keväänä. Valitettavasti matala palkkaus myös homogenisoi harjoittelijoita, erityisesti harjoittelijoiden sosioekonomisen taustan suhteen.

Jatkosuunnitelmasi?

- Harjoittelun jälkeen viimeistelen nyt maisteriopintoni täällä Pariisin keväässä ja sitten edessä on paluu Suomeen. Tällä hetkellä haluan suunnata Suomeen kasvattamaan omaa asiantuntemusta ja olisin kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi julkisella sektorilla. Mutta en sulje pois sitäkään mahdollisuutta, että tie veisi vielä joskus takaisin OECD:lle!

Mitä antaisit neuvoksi OECD:lle harjoittelijaksi hakeville suomalaisille opiskelijoille?

- OECD:ltä löytyy harjoittelumahdollisuuksia hyvin monipuolisten teemojen parista aina kehityspolitiikasta maatalouteen, veroihin ja digitaalisuuteen. Rohkaisen opiskelijoita taustasta riippumatta harkitsemaan OECD:tä harjoittelupaikkana!

- Harjoittelun aikana saa arvokasta kokemusta monikulttuurisesta työympäristöstä ja näkee samalla, miten isossa kansainvälisessä järjestössä työskennellään. Kannustan opiskelijoita myös ylipäätään tutustumaan OECD:n tekemään laajaan tutkimustyöhön, sieltä saattaa löytyä hyödyllistä tietoa myös omiin opintoihin.

Lisää tietoa OECD:n harjoittelumahdollisuuksista: https://www.oecd.org/careers/internship-programme(Linkki toiselle web-sivustolle.)

OECD-edustusto esittelee kuluvan vuoden aikana OECD:ssä työskenteleviä suomalaisia.