Terveysministerit koolla Pariisissa

Kokouksen yhteydessä julkaistiin OECD raportti uudesta terveysteknologiasta(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja esiteltiin OECD:n aloittamaa PaRIS-hanketta(Linkki toiselle verkkosivustolle), joka kehittää asiakkaiden palautetietoon perustuvia indikaattoreita kansainväliseen vertailuun.

Ministeri Mattila osallistui politiikkafoorumin päättäneeseen ministeripaneeliin terveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveysministerikokouksessa Mattila puhui kokouksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja terveydenhuollon ammattilaisten roolien uudistamisesta Suomessa. Hän korosti erityisesti tarvetta kehittää budjetoinnin tueksi helposti hyödynnettäviä työkaluja, joilla voidaan tarkastella ennaltaehkäisevän työn vaikutusta terveyteen ja terveydenhuollon menoihin.

Ministeri Mattila ja suurlähettiläs Puustinen

OECD:n kiinnostus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan asioita kohtaan on kasvanut viime vuosina. Tarkastelun kohteena ovat olleet muun muassa terveysmenojen kehitys, terveyspalveluiden laatu, niiden saatavuus ja tehokkuus, mielenterveyspalvelut, terveyden edistäminen, päihdehaitat sekä terveyserot. Järjestö on kiinnostunut Suomen sote-uudistuksesta ja korosti sen onnistumisen merkitystä julkisen talouden tasapainolle maakatsauksessa tammikuussa 2016(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Linkki ministerikokouksen julkilausumaan: http://bit.ly/2jGapQH(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Aleksi Kalenius

Suomen OECD-edustusto