Suomen Pysyvä edustusto OECD:ssä Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2023

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita harjoittelujaksoille. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin muulta UM:n hyväksymältä taholta. Harjoittelun tavoitteena on antaa harjoittelijalle mahdollisimman monipuolinen ja kattava kuva Suomen Pysyvän OECD-edustuston toiminnasta sekä sen virkamiesten tyypillisistä työtehtävistä niissä avustamalla.

Pariisissa toimiva Suomen Pysyvä OECD-edustusto on osa Suomen ulkoasiainhallinnon edustustoverkkoa ja sen päätehtävät ovat :

  • Vaikuttaa Suomen kannalta keskeisiin kysymyksiin OECD:ssä ja edistää järjestön työn suuntaamista Suomen painottamille aloille
  • Toimia linkkinä Suomen ja OECD:n välillä, ja ylläpitää suhteita sekä OECD:n sihteeristöön että jäsenmaihin
  • Välittää tietoa OECD:n toiminnasta Suomeen


Korkeakouluharjoittelija työskentelee edustuston virkamiesten ohjauksessa ja avustaa heitä mm. seuraavissa tehtävissä :

Osallistuminen OECD:n järjestämiin kokouksiin ja raporttien laatiminen näiden pohjalta

  • Temaattisten analyysien ja tausta-aineistojen laatiminen OECD:n alaan kuuluvista kysymyksistä (harjoittelijan tausta pyritään huomioimaan aihealueiden valinnassa)
  • Avustaminen vierailujen järjestämisessä
  • Avustaminen edustuston omien tilaisuuksien toteutuksessa sekä niihin osallistuminen 
  • Muut edustuston päällikön tai virkamiesten osoittamat tehtävät

Toivomme hakijan olevan kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Koulutustaustaksi soveltuvat laaja-alaisesti useat talous- ja yhteiskuntatieteet, oikeustiede, kauppatiede sekä journalismi/viestintä. Lista ei kuitenkaan ole poissulkeva.

Erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat tärkeitä edellytyksiä harjoittelun onnistumiselle. Ranskan kielen taidosta on etua. Työympäristömme on dynaaminen ja tehtävät muuttuvat joskus nopeastikin, joten toivomme harjoittelijalta joustavaa ja positiivista asennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

Palkkaukseen ja rahoitukseen liittyvät tiedot :

Tarjoamiemme 3 kuukauden harjoitteluiden toteutumisen edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu/yliopisto vastaa harjoittelun rahoituksesta vähintään 2 kuukauden osalta, jolloin edustustomme voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Kyseessä on kokoaikatyö maanantaista perjantaihin. Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (1.283€/kk vuonna 2022). Tieto korkeakoulun/yliopiston myöntämästä rahoituksesta tulee kirjata hakemukseen.

Ajankohta ja kesto :

Suomen Pysyvä edustusto OECD:ssä tarjoaa vuonna 2023 kaksi harjoittelupaikkaa seuraavina ajankohtina:

  1. 16.1.-15.4.2023
  2. 17.4.-16.7.2023

Hakemukset ja hakuaika:

Suomenkieliset hakemukset (motivaatiokirje, CV) harjoittelun rahoitustietoineen sekä harjoitteluajankohtatoiveineen tulee lähettää määräaikaan 24.10.2022 mennessä sähköpostitse [email protected]. Hakemuksessa tulee mainita, kumpi harjoitteluajanjakso on kyseessä.

Hakuajan päättymisen jälkeen kutsumme osan hakijoista etäyhteyksin pidettävään haastatteluun.

Lisätietoja:
 

Lisätietoja hallinnollisista asioista: Sari Lietsala, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, [email protected]

Haku myös akateemisten rekrytointipalveluiden kautta: Aarresaari-sivusto

Hakemalla tehtävään hakija hyväksyy tietosuojakäytännön ja antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelemme edustustolle annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa https://um.fi/tietosuoja(Linkki toiselle web-sivustolle.)