Rokua kokoaa geopuistojen asiantuntijat

Rokua kokoaa geopuistojen asiantuntijat

European Geoparks Conference

Oulun ja Rokuan alueella pidetään 13. Euroopan geopuistojen konferenssi 3.-6. syyskuuta. Konferenssi kokoaa kolmisensataa geopuistoista, kestävästä kehityksestä ja -matkailusta kiinnostunutta kansainvälistä osallistujaa. Mukana on asiantuntijoita myös Unescon sihteeristöstä.

Unesco on edistänyt geologialtaan merkittävien ja kestävää matkailua harjoittavien geopuistojen verkostoitumista vuodesta 1997 lähtien. Rokua pääsi osaksi verkostoa vuonna 2010, ja se on Suomen ensimmäinen geopuisto. Se on samalla Unescon suojeluksissa toimivan Geopark-verkoston pohjoisin kohde.

Kuva: Henri Luoma
Rokua Geopuisto

Verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 111 geologialtaan ainutlaatuista aluetta 32 maasta. Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson muodostaman Rokuan Geoparkin geologinen arvo perustuu viime jääkaudella ja sitä seuranneena aikana syntyneisiin maastomuotoihin, jotka on arvioitu verkoston kriteerein Euroopassa ainutlaatuisiksi.

Maailmanlaajuisen verkoston lisäksi Rokua on osa vuonna 2000 perustettua Euroopan geopuistojen verkostoa, jonka jäseninä on 65 geopuistoa 22:sta Euroopan maasta.

Elävinä keskuksina geopuistot tukevat aktiivisella toiminnallaan merkittävän geologisen perinnön suojelua ja tutkimusta. Ne edistävät samalla paikallista matkailutoimintaa tarjoten mahdollisuuksia kestävän ja innovatiivisen matkailun kehittämiselle.

Rokuan geopuisto kattaa 1300 neliömetrin alueen Muhokselta Oulujokivartta pitkin Oulujärvelle tarjoten lukuisia maastohiihto- ja retkeilyreittejä. Geopuisto koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Rokuan harju- ja dyynialueesta, Oulujokilaaksosta ja Oulujärvestä. Aluetta muokannut jääkausi jätti jälkeensä esimerkiksi lukuisia suppakuoppia, jotka syntyivät jääkauden hiekkakerrostumiin hautaaman jäälohkareen sulettua. Rokualta löytyy myös Suomen syvin suppa, Syvyydenkaivo.

Geopark-verkoston jäsenyydestä kiinnostuneita alueita Suomessa ovat muun muassa eteläisen Saimaan alue ja Pohjois-Lapin historialliset kulta-alueet.

Lue lisää:

Rokuan geopuisto: http://www.rokuageopark.fi/

Euroopan geopuistojen verkosto: http://www.europeangeoparks.org/

Maailmanlaajuinen geopuistojen verkosto:  http://www.globalgeopark.org/