PISA suurempi kuin koskaan - Suomen lasku jatkuu, mutta taso yhä korkea

PISA suurempi kuin koskaan - Suomen lasku jatkuu, mutta taso yhä korkea

PISA-tutkimusta on odotettu suurella kiinnostuksella monissa maissa, mutta Suomessa kiinnostus on ollut erityisen suurta, koska Suomi menestyi poikkeuksellisen hyvin ensimmäisillä kolmella PISA-kierroksella vuosina 2000-2006. Vuoden 2006 jälkeen PISA-tuloksissa on näkynyt merkkejä oppimistulosten varsin huomattavasta laskusta, kuten myös muissa kansallisissa ja kansainvälisissä oppimistulosarvioinneissa.

Suomalaisesta näkökulmasta tulokset ovat pitkälti odotettuja, ja niissä on sekä huolestuttavia että toiveikkuutta herättäviä merkkejä. Tulokset näyttävät vahvistavan, että oppimistulosten lasku on todellista, mutta lukutaidon laskun pysähtyminen herättää toiveikkuutta. Kokonaisuutena viimeisen 9 vuoden aikana tapahtunut lasku alkaa olla jo varsin huomattava. Matematiikassa kokonaislasku on 37 pistettä, luonnontieteissä 32 pistettä ja lukutaidossa 21 pistettä, kun noin 40 pistettä vastaa yhden vuoden oppimista.

Oppimistulosten taso on Suomessa kuitenkin yhä huomattavan korkea, erityisesti luonnontieteissä, jossa Suomi sijoittuu vertailun viidenneksi, sekä lukutaidossa, jossa Suomi on vertailun neljäs. Matematiikassakin sijoitus on vain hieman heikompi 13. sija.

Toinen suomalaisittain kiinnostava tulos on oppimistulosten taustaan ja alueeseen liittyvien erojen varsin merkittävä kasvu. Perinteisesti oppimistulosten yhteyttä sosiaaliseen taustaan kuvaava sosioekonominen gradientti on ollut Suomessa merkittävästi loivempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Nyt ensi kertaa sosioekonominen gradientti on ensi kertaa jyrkempi kuin OECD-maissa keskimäärin, eli oppimistulokset ovat meillä käytännössä yhtä vahvasti yhteydessä sosioekonomiseen taustaan kuin OECD-maissa keskimäärin. Tähän liittynee myös se, että PISAssa nähdään ensi kertaa selviä alueellisia eroja, pääkaupunkiseudun tulosten noustessa jonkin verran korkeammiksi kuin tulokset muilla alueilla. Tyttöjen ja poikien osaamisero on meillä yhä poikkeuksellisen korkea.

http://www.oecd.org/pisa/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

http://www.minedu.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Aleksi Kalenius, opetusneuvos

Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä