Paras lääke energiakriisiin on nopeampi siirtyminen puhtaisiin energiamuotoihin, kertoo World Energy Outlook 2022

Kansainvälinen energiajärjestö IEA käsittelee tuoreessa World Energy Outlook 2022 -katsauksessaan Venäjän hyökkäyssodasta johtuvaa globaalia energiakriisiä, jonka ytimessä on ennätyskallis kaasu. Sodan seurauksena Venäjän ja Euroopan välinen energiakauppa muuttuu pysyvästi, millä on myös laajempia kansainvälisiä vaikutuksia. Kriisi on osoitus nykyisen energiajärjestelmän haavoittuvuuksista, ja paras keino ulos kriisistä on siirtyä nopeammin puhtaisiin energiamuotoihin. Yhtenäisyys ja solidaarisuus ovat keskeisiä reunaehtoja energiakriisiin vastaamisessa. Jatkoa ajatellen on tärkeää turvata vihreälle teknologialle kriittisten mineraalien arvoketjut ja välttää uusia haavoittuvuuksia.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lippulaivajulkaisu World Energy Outlook painottuu tänä vuonna globaaliin energiakriisiin, joka on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.
Sota käänsi näkymät jälleen huonompaan suuntaan, kun talous oli jo nopeasti toipumassa Covid 19 -pandemiasta. Energiakriisin keskiössä on kaasu, jonka hinta on kohonnut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.

Kriisi on lisännyt inflaatiopainetta ja luonut taantuman uhan. Varsinkin kehittyneet maat ovat pyrkineet suojaamaan kuluttajia kriisin välittömiltä vaikutuksilta sähkönhintoihin mm. pidentämällä ydinvoimaloiden käyttöikää ja vauhdittamalla uusiutuvien energioiden hankkeita sekä painottamalla energiatehokkuutta. Korkeat energiahinnat osuvat rajuimpina heikoimmassa asemassa oleviin. Kehittyvissä maissa korkeat energiahinnat heikentävät myös ruokaturvallisuutta, koska suurin osan kotitalouksien tuloista käytetään energiaan ja ruokaan. Kriisi lisää tilapäisesti myös fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä ja nostaa nykyisten hiilivoimaloiden käyttöastetta. Pidemmällä aikajänteellä kriisi monipuolistaa energiarakennetta eri maiden painottaessa siirtymää uusiutuviin ja puhtaisiin energialähteisiin.

Kansainvälinen energiakauppa muotoutuukin nyt perusteellisesti uudelleen, ja maiden tulee sopeutua pysyväksi oletettuun Venäjän ja Euroopan välisten energiavirtojen katkeamiseen. Kaupan uudelleenjärjestelyt jättävät Venäjän merkittävästi heikentyneeseen asemaan eikä Venäjä ole onnistunut löytämään markkinoita kaikille aiemmin Eurooppaan suuntautuneille energiavirroille; niiden korvaaminen Aasiaan ja Kiinaan suuntautuvalla energiaviennillä on haasteellista.

Raportin keskeisenä huolena on globaaleista energia- ja ilmastohaasteista aiheutuva riski uusien kansainvälisten jakolinjojen syntymiseen erityisesti kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä. Yhtenäisyys ja solidaarisuus ovat keskeisiä reunaehtoja energiakriisiin vastaamisessa. Raportti alleviivaa, että onnistuneen energiamurroksen tulee olla reilu ja sen on varmistettava uuden energiatalouden hyötyjen jakautuminen laajalti.

Uuteen energiaturvallisuuden paradigmaan kuuluvat luotettavuus, kohtuuhintaisuus ja päästöjen vähentäminen. Puhtaisiin energiateknologioihin tarvittavien kriittisten mineraalien kysyntä nousee jyrkästi. Mineraalivarantojen keskittyminen ja tämän seurauksena suuri riippuvuus yksittäisistä maista muodostavat riskin toimitusketjuihin ja energiasiirtymän toteutumiselle. Jatkossa energiasektorilla onkin vältettävä uusien haavoittuvuuksien syntymistä.

World Energy Outlook 2022 painottaa, ettei kyseessä ole puhtaan energian kriisi, vaan energiashokki on muistutus nykyisen energiajärjestelmän haavoittuvuuksista. Paras keino kriisistä toipumiseen on nopeampi siirtyminen puhtaaseen energiaan. Vahvemman energiaturvallisuuden lisäksi tämä palvelee myös puhtaamman ilmaston tavoitetta.

World Energy Outlook 2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)