OECD:n kesäkuun ministerikokouksen aiheena globalisaatio
MCM Banner 2017

OECD:n kesäkuun ministerikokouksen aiheena globalisaatio

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD järjestää jokavuotisen ministerikokouksensa Pariisissa 7. -8.6.2017. Kokouksen aiheena on globalisaation hyötyjen tasaisempi jako. Kokousta edeltää 6. -7. kesäkuuta pidettävä OECD Forum 2017, jossa käsitellään myös globalisaation vaikutuksia ja yhteiskuntien sisällä tapahtuvaa eriarvoistumista. OECD:n ministerikokouksessa Suomea edustaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. 

Ministerikokouksen puheenjohtajana toimii tänä vuonna Tanska yhdessä Australian ja Iso-Britannian kanssa. Kokouksessa OECD-maiden ministerit ja kumppanimaiden edustajat käsittelevät politiikkavaihtoehtoja, joiden avulla globalisaation hyödyt jakautuisivat tasaisemmin. Tavoitteena on kartoittaa erityisesti kansallisia toimia, joilla varmistetaan että ihmiset, yritykset, alueet ja kaupungit voivat menestyä nopeasti muuttuvassa, avoimessa ja digitalisoituvassa ympäristössä.

Ministerit keskustelevat myös siitä, miten kansalaisten kokemiin huoliin taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymisestä voidaan vastata. Tarkoituksena on käsitellä taloudellisen integraation mahdollisuuksia ja haasteita, ja sitä miten avoin maailmankauppa voi tukea tuottavuutta ja työllisyyttä.  Kokouksen yhteydessä OECD julkistaa myös puolivuosittaisen talouskatsauksensa.

OECD:n ministerikokouksen yhteydessä allekirjoitetaan kansainvälinen monenkeskinen verosopimus. Sopimus on osa OECD:n ja G20-maiden kansainvälisen verotuksen yhtenäistämiseen sekä aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron vähentämiseen tähtäävää BEPS -hanketta (Base Erosion and Profit Shifting). Sopimuksen allekirjoittaa noin 70 valtiota. OECD-maiden lisäksi mukana on monia kehittyvien talouksien maita.

Ministerikokousta edeltää 6. -7. kesäkuuta järjestettävä OECD Forum 2017 aiheenaan globalisaatio ja jakautuneet yhteiskunnat. Globalisaatio ja nopea teknologinen kehitys on lisännyt globalisaatiokritiikkiä ja luonut monille ulkopuolisuuden tunteen.  Teemaan liittyen foorumissa keskustellaan osallistavasta kasvusta, digitalisaatiosta, kestävästä kehityksestä ja muuttoliikkeestä. Tapahtuma kokoaa yhteen liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan, tutkijayhteisön ja median edustajia ympäri maailmaa.

Foorumiin kutsutaan laaja-alaisesti yhteiskunnallisia vaikuttajia ja huipputason puhujia. Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen osallistuu OECD Foorumin vastuullista yritystoimintaa käsittelevään paneeliin.

Forum-tapahtuman paneeli- ja muita keskusteluja voi seurata OECD:n webcasteina sekä Twitterissä (#OECDweek). Lisätietoja: https://oecd.org/forum