OECD:n hiilivoimaloiden vientiluottosopimus askel kohti Pariisin COP 21 ilmastokokousta

OECD:n hiilivoimaloiden vientiluottosopimus askel kohti Pariisin COP 21 ilmastokokousta

Kahden vuoden intensiivisten neuvotteluiden jälkeen OECD:n vientiluottoryhmä on sopinut uusista säännöistä, miten hiilivoimaloita voidaan jatkossa tukea julkisin varoin. Päätös sisältää rajoituksia julkisten vientiluottojen käyttöön tehottomissa hiilivoimalahankkeissa.

Neuvotteluja vetäneen OECD:n vientiluottoryhmän suomalaispuheenjohtajan, Finnveran Pekka Karkovirran mukaan sopimus on ensimmäinen tärkeä askel kohti tavoitetta, jolla pyritään vientiluottosopimuksella rajoittamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia päästöjä.

Uusi vientiluottosopimuksen sektorisopimus ei salli suurten subcritical- tai supercritical-teknologioilla toimivien voimalaitosten rahoitusta vientiluotoilla. Kehitysmaihin toimitettavia, pienempiä subcritical- ja supercritical-teknologiaa käyttäviä voimalaitoksia voidaan edelleen rahoittaa vientiluotoilla. Jopa 60 % viimeisen 10 vuoden aikana vientiluotoilla rahoitetuista hiilivoimaloista eivät olisi enää tämän sopimuksen mukaisesti rahoitettavissa vientiluotoilla.

Yksityisen sektorin oletetaan katsovan esimerkkiä tästä sopimuksesta, jolloin sen merkitys kasvaa.

”Sopimuksesta ei muodostune haittaa suomalaiselle vientiteollisuudelle, vaan se johtanee pikemminkin korkeamman teknologian hiilivoimaloiden kilpailuaseman parantumiseen, mikä on vientiteollisuutemme etu”, Pekka Karkovirta sanoo.

Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2017 alkaen.

OECD:n vientiluottotyöryhmän jäseniä ovat: Australia, Euroopan Unioni, Japani, Kanada, Korea, Norja, Sveitsi, Uusi Seelanti ja Yhdysvallat.

Lisätiedot:
Pekka Karkovirta, Finnvera, Vice President, International Relations, puh. 029 460 2768

Uutinen OECD:n sivuilla:http://www.oecd.org/newsroom/statement-from-participants-to-the-arrangement-on-officially-supported-export-credits.htm