OECD:n Economic Outlook 2/2015: Suomen talous elpyy hitaasti pitkästä taantumasta; rakenteelliset uudistukset ovat edellytys kasvun vahvistumiselle, julkisen talouden kestävyydelle ja hyvinvoinnin rahoitukselle

OECD:n Economic Outlook 2/2015: Suomen talous elpyy hitaasti pitkästä taantumasta; rakenteelliset uudistukset ovat edellytys kasvun vahvistumiselle, julkisen talouden kestävyydelle ja hyvinvoinnin rahoitukselle

Suomen kansantalous on hitaasti kääntymässä takaisin kasvuun

OECD toteaa Suomen talouden polkevan paikallaan kuluvana vuonna, mutta alkavan vahvistua pitkän taantuman jälkeen vuonna 2016. Tuotannon elpyminen riippuu keskeisesti viennistä, sillä kotitalouksien hidas tulojen kasvu, epävarmuus ja myös julkisten menojen hillintä rajoittavat kotimaista kysyntää. Vientiin liittyy riskejä niin heikomman kuin vahvemmankin kehityksen suuntaan. Kansainvälinen investointisuhdanne on avainasemassa investointihyödykkeiden viennin kannalta. Markkinatilanteen kehityksen ohella kyky vahvistaa kustannuskilpailukykyä ja innovatiivisuutta ovat tärkeitä markkinamenestykselle. Yksityinen kulutus on heikkoa, heijastaen kuluttajien alentunutta luottamusta ja työttömyyden kohoamista korkeimmilleen yli vuosikymmeneen. Investointien neljä vuotta jatkunut lasku on pysähtynyt mutta investoinnit pysyvät alhaisella tasolla. Viennin elpyessä kapasiteetti tulee asteittain käyttöön ja investointikysyntäkin elpyy. Tätä tukee myös julkinen investointitoiminta. Vuonna 2016 OECD ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan runsaan prosentin ja vuonna 2017 noin 1½ %.

Talouspolitiikan suunnitelmien toteuttaminen on edellytys kestävälle kasvulle

OECD toteaa Suomen julkisen talouden alijäämän ylittävän 3 prosentin tason suhteessa kokonaistuotantoon ensi kertaa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Julkisten menojen todetaan olevan OECD-maiden korkeimmat suhteessa kokonaistuotantoon. Julkinen bruttovelka ylittää 60 prosentin raja-arvon suhteessa kokonaistuotantoon jo päättymässä olevana vuonna. Hallituksen todetaan pyrkivän neljän vuoden aikana alentamaan julkista alijäämää 2 prosentin verran suhteessa BKT:hen. Samalla pyritään talouden rakenteiden uudistamiseen sääntelyä virtaviivaistamalla, kilpailua lisäämällä sekä parantamalla työmarkkinoiden joustavuutta ja työnteon kannustimia. Tämä tukee kasvua ja työllisyyttä keskipitkällä aikavälillä. OECD toteaa pidemmän ajan kasvuedellytysten ja julkisen talouden kestävyyden riippuvan hallituksen onnistumisesta erityisesti työmarkkinoiden joustavuutta lisäävien rakenneuudistusten toimeenpanossa.

OECD:n talousennuste Suomelle (marraskuu 2015)

2014

2015

2016

2017

BKT, %-muutos

-0,4

-0,1

1,1

1,6

Kuluttajahinnat, %-muutos

1,2

-0,2

0,4

0,8

Työttömyysaste, %

8,7

9,4

9,7

9,8

Julkisen talouden tasapaino/BKT, %

-3,3

-3,3

-2,7

-1,6

Julkinen (Maastricht) velka/BKT, %

59,3

60,6

62,7

65,0

Vaihtotase/BKT, %

-0,9

-1,0

-0,7

-0,4

Economic Outlook, November 2015

Lisätietoja: Tuomas Sukselainen, Suomen OECD-edustusto; [email protected]