OECD:n Economic Outlook 1/2015: Suomen kasvu hitaasti elpymässä; työ- ja palvelumarkkinoilla sekä julkisessa palvelutuotannossa tarve uudistusten toimeenpanoon

Suomen kansantalous on kääntymässä hitaasti kasvuun

OECD arvioi Suomen talouden kääntyvän kasvuun kuluvana vuonna, kolmen vuoden supistumisen jälkeen.   Viennin elpyminen kansainvälisen kysynnän vahvistumisen ja heikentyneen euron tuella heijastuu vähitellen kansantalouteen. Hidas tulojen kasvu ja korkea työttömyys hidastavat kuitenkin kulutuskysyntää ja vapaa tuotantokapasiteetti rajoittaa investointikysyntää.

OECD ennustaa kokonaistuotannon kohoavan Suomessa tänä vuonna vajaa puoli prosenttia ja vuonna 2016 runsaan prosentin. Viennin kasvu vauhdittuisi tänä vuonna runsaan prosentin ja ensi vuonna lähes 4 prosentin tasolle. Kotimaisen kysynnän kasvuvauhti jäisi alle kolmannekseen tästä.

Talouspolitiikassa kovia haasteita ja tarve rakenneuudistusten toimeenpanoon

Suomen julkisen talouden rahoitusalijäämä ylitti vuonna 2014 ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun puolivälin 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen ja julkisen velan puolestaan odotetaan ylittävän 60 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen kuluvana vuonna. Tasapainon odotetaan korjaantuvan vain hitaasti. Suomen uuden hallituksen tulisi palauttaa julkisen talouden kestävyys vaarantamatta kuitenkaan orastavaa kasvua. Ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvua hillitsevät ja julkisten palvelujen tehokkuutta lisäävät rakenneuudistukset ovat välttämättömiä julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden turvaamiseksi.

Väestön ikärakenteen muutoksen heikentäessä kasvuedellytyksiä työvoimaresurssien käyttöasteen lisääminen on välttämätöntä kasvun vauhdittamiseksi. Työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verraten alhainen. Efektiivistä eläkeikää tulisi saada korotetuksi. Työllisyyttä voitaisiin kohentaa työn kannustavuutta lisäämällä ja vahvistamalla aktiivisen työvoimapolitiikan toimia. Kilpailua lisäävät rakenneuudistukset vähittäiskaupassa ja liikenteessä lisäisivät kasvupotentiaalia.

OECD:n talousennuste Suomelle (kesäkuu 2015)

2014

2015

2016

BKT, %-muutos

-0,1

0,4

1,3

Kuluttajahinnat, %-muutos

1,2

0,2

0,7

Työttömyysaste, %

8,7

8,8

8,7

Julkisen talouden tasapaino/BKT, %

-3,2

-3,2

-3,0

Julkinen (Maastricht) velka/BKT, %

59,3

61,6

64,1

Vaihtotase/BKT, %

-1,9

-0,9

-0,8

Economic Outlook, June 2015(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan):

Lisätietoja: Tuomas Sukselainen, Suomen OECD-edustusto; [email protected]

OECD