OECD julkaisi Suomen koulutuspoliittisen maaprofiilin

OECD julkaisi Suomen koulutuspoliittisen maaprofiilin

OECD päivittää jäsenmaidensa koulutuspoliittisia maaprofiileja koskevat julkaisut. Suomen profiili julkistettiin 26. kesäkuuta, samaan aikaan useamman muun maaprofiilin kanssa. Uudistettu maaprofiili on ladattavissa OECD:n verkkosivuilta. Edellinen katsaus Suomen osalta oli vuodelta 2013.

Katsauksessa on tarkasteltu Suomessa viime vuosien aikoina tehtyjä koulutuspoliittisia reformeja ja päätöksiä. Lisäksi katsauksessa on käsitelty OECD:n eri hankkeissa, tilastoanalyyseissä sekä kyselytutkimuksissa OECD:n havainnoimia Suomen vahvuuksia, kehittämiskohteita sekä suosituksia. Julkaisu kokoaa aiemmin julkaistua tietoa yhteen.

Katsauksessa aihealueissa paneudutaan tarkemmin koulutukselliseen tasa-arvoon mm. tuoreimpien PISA-tuloksiin nojautuen, tarkastellaan osallistumista koulutukseen sekä koulutustasoa, käsitellään koulujen sekä opettajien toimintaa ja opettajatilannetta mm. TALIS-tulosten valossa sekä käsitellään järjestelmän kehittämistä ja arviointia. Lisäksi raportissa on kuvattu järjestelmän hallinnointia sekä rahoitusta.

OECD:n sivuilta on jo saatavilla useiden verrokkimaiden tänä vuonna päivitettyjä julkaisuja ja OECD julkaisee niitä lähikuukausien aikana.

Suomen maaprofiili(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Kaikki maaprofiilit(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)