Näköalapaikalle kansainväliseen organisaatioon?

Näköalapaikalle kansainväliseen organisaatioon?

Antti Virtanen kertoo harjoittelijakokemuksistaan OECD:n päämajassa

Nimi: Antti Virtanen
Ikä: 27
Koulutus: maisteriopiskelija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, pääaineena laskentatoimi

Työtehtävä: 6 kk harjoittelu OECD:n Global Relations Secretariat:n Eurasia-osastolla

 

Miten olen päätynyt OECD:lle harjoittelijaksi?

Etsin viime vuoden keväällä harjoittelupaikkaa kansainvälisistä organisaatioista, joiden joukosta OECD oli minulle kiinnostavimpia. OECD:lla on hyvä maine laajan toimintakentän asiantuntijaorganisaationa, ja sen tekemää tutkimusta ja niihin perustuvia suosituksia pidetään kansainvälisesti erittäin korkealaatuisina. OECD oli minulle kiinnostava harjoittelupaikka myös siksi, että mielestäni OECD-jäsenyys tarjoaa Suomelle konkreettista hyötyä tarjoamalla suosituksia kansalliseen päätöksentekoon vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Olin kiinnostunut näkemään lähietäisyydeltä, miten organisaatio toimii, ja miten politiikkasuositusten valmistelu tapahtuu. Valintaani vaikutti myös se, että Pariisi oli minulle tuttu kaupunki, jonne palasin mielelläni.

 

Minkälainen hakuprosessi tehtävään oli?

OECD hakee harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa. Haku kesällä alkavaan harjoitteluun on helmi-maaliskuussa, ja talvella alkavaan harjoitteluun syys-lokakuussa. Harjoittelijakandidaattien on oltava harjoitteluun hakiessa vielä kirjoilla täysipäiväisenä opiskelijana. Haku tapahtuu OECD:n verkkosivujen kautta, jossa perustietojen lisäksi kysytään kahta suosittelijaa, sekä CV:tä ja hakemuskirjettä. Hakuajan päätyttyä ja hakemusten arvioinnin jälkeen parhaaksi arvioitu 15% hakijoista rekisteröidään erilliselle listalle, joka on näkyvissä eri direktoraateille. Itse sain ilmoituksen etenemispäätöksestäni huhtikuun lopussa. Tämän jälkeen direktoraatit käyvät läpi ”shortlistattuja” hakijoita, ja ovat yhteydessä soveltuviin ehdokkaisiin. Yhteydenoton jälkeen hakuprosessi vaikuttaa vaihtelevan tehtävän ja rekrytoijien mukaan.

Sain kutsun haastatteluihin sekä Nuclear Energy Agencyn (NEA) budjettiosastolle, etta Global Relations Secretariat:n (GRS) Eurasia-osastolle. NEA:n osalta haastatteluprosessi koostui kahdesta puhelin- ja yhdestä Skype-haastattelusta. GRS:n hakuprosessi alkoi kirjallisella tehtävällä, jossa vastaanotin sähköpostitse 15-sivuisen artikkelin Kazakstanin sisäisten muuttoliikkeiden trendeistä ja niihin liittyvästä politiikasta, josta tuli puolentoista tunnin aikana kirjoittaa sivun mittainen tiivistelmä. Kirjallisesta osuudesta jatkoon päässeille järjestettiin lopuksi vielä Skype-haastattelu. Sain kesäkuun loppupuolella kuulla tulleeni valituksi harjoittelupaikkaan, ja itse harjoittelu alkoi heinäkuun puolessa välissä.

 

Millainen työkuvani OECD:lla on?

OECD:n Eurasia Competitiveness Programme –ohjelma käsittää 13 maata Itä-Euroopan, Etelä-Kaukasuksen sekä Keski-Aasian alueelta. Ohjelman tarkoituksena on parantaa maiden kilpailukykyä ja liiketoimintaymparistoä, sekä tukea niitä transitiossa kohti toimivaa markkinataloutta. Oma työpanokseni on kohdistunut lähinnä Kazakstaniin, jonka lisäksi olen päässyt mukaan Ukrainaan ja Afganistaniin liittyviin projekteihin. Pääasialliset työtehtäväni ovat olleet Kazakstanin maaohjelmaan liittyvien taustaraporttien ja analyysien kirjoittamista, presentaatioiden valmistelua, sekä tulevien julkaisujen eri osa-alueiden taustoittamista. Syksy huipentui marraskuun lopussa vuosittain järjestettävään Eurasia Week –tapahtumaan, jonka järjestämisessä olin myös osallisena.

 

Mitä olen oppinut ja miten se liittyy opintoihini?

Työtehtäväni ovat melko irrallisia laskentatoimen opinnoistani, mikä näkyy myös siinä, että muut harjoittelijat ovat suurimmalta osin yhteiskunta- tai talouspolitiikan opiskelijoita. Siitä huolimatta opintojeni aikana kerryttämäni ymmärrys esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden toiminnasta, verotukseen liittyvistä asioista, ja hyvästä hallintotavasta (engl. corporate governance) on ollut monesti erittäin käyttökelpoista eri projektien parissa työskennellessä. Hyvät kirjoitustaidot ja analyyttinen ajattelu ovat taitoja, joista on hyötyä jatkossa, oli suunta sitten mikä hyvänsä.

 

Miten voin hyödyntää oppimaani tulevaisuudessa?

Harjoittelu OECD:lla on ollut minulle arvokas kokemus monella tapaa. Sen lisäksi, että olen saanut paremman käsityksen siitä, minkälaista järjestön toiminta käytännön tasolla on, koen kirjoitus-, kieli- ja analyyttisten taitojeni kehittyneen harjoittelun aikana. Uskon, että harjoittelusta saamani taidot tukevat urasuunnitelmiani kansainvälisten asioiden parissa.