Ministerit viitoittivat OECD-työn suunnan – on haettava keinoja tuottavuuden tehostamiseen ja osallistavan kasvun edistämiseen

Ministerit viitoittivat OECD-työn suunnan – on haettava keinoja tuottavuuden tehostamiseen ja osallistavan kasvun edistämiseen

Kuva: Laura Springare
Ministeri Toivakka ja sls Salmimies
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakka ja suurlähettiläs Salmimies

OECD:n vuosittaisessa, 1. – 2.6. pidetyssä ministerineuvoston kokouksessa käsiteltiin yhteiskuntien ja maailmantalouden suuria haasteita.  Talouskasvu jatkuu hitaana, kansainvälinen kauppa ja investoinnit eivät osoita piristymisen merkkejä ja työttömyys ei hellitä. Agenda 2030:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanemiseksi on kehitettävä työkaluja. Tätä taustaa vasten ministerit kehottivat järjestöä etsimään politiikkaratkaisuja, joilla paitsi tehostetaan tuottavuutta myös pidetään huolta siitä, että kasvun hyödyt ulottuisivat kaikkialle yhteiskuntaan.

Chile toimi OECD:n ministerikokouksen puheenjohtajana yhdessä varapuheenjohtajien – Suomen, Japanin ja Unkarin kanssa. Suomi sai merkittäviä puheenjohtajavastuita kokouksessa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka toimi kestävän kehityksen agenda 2030:a käsittelevän istunnon päätösosuuden puheenjohtajana. Ministeri johti myös OECD-jäsenmaiden hallintoaamiaisen keskustelua, jossa ruodittiin järjestön roolia standardien asettajana ja sen jäsenmäärää ja jäsenten profiilia.  Valtiosihteeri Heinonen toimi puheenjohtajana talouden digitalisoitumista, innovaatioita ja yrittäjyyttä käsittelevässä alatyöryhmässä.

Kuva: Laura Springare
MCM 2016

Ison kuvan hahmottamiseksi pääekonomisti Catherine Mann esitteli OECD:n talouskatsauksen. Maailmantalous on jäänyt matalan talouskasvun "loukkuun" ja maailmantalouden ennustetaan kasvavan vuonna 2016 vain samaa vauhtia (3%) kuin vuonna 2015. Kokouksen pääteeman alla ministerit pohtivat syitä tuottavuuden heikentymiseen ja epätasa-arvon kasvuun. Aihetta lähestyttiin koulutuksen, uuden tuotantovallankumouksen ja mahdollistavan sääntely-ympäristön näkökulmasta.

Kestävän kehityksen istunnon johtopäätöksissä todettiin, että OECD:n tietokantoja, työkaluja ja tarkasteluja tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden kansallisessa toimeenpanossa.  Kauppa ja investointi –istunnossa monenkeskinen kauppajärjestelmä sai vahvaa tukea. OECD:llä on yhä tärkeämpi rooli kauppapolitiikkaa ja –neuvotteluja tukevan ja kansalaisten huoliin vastauksia tarjoavan tutkimustiedon tuottamisessa.

Ministerikokouksessa allekirjoitettiin järjestön 35. jäsenen, Latvian, OECD-liittymissopimus. Kokouksessa käynnistettiin myös OECD:n Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueellinen ohjelma.