Lukutaitoa ja ammatillista osaamista Afganistanin naisille – Suomi tukee Unescon lukutaitohanketta

Lukutaitoa ja ammatillista osaamista Afganistanin naisille – Suomi tukee Unescon lukutaitohanketta

Suomi tukee YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon lukutaitokampanjaa Afganistanissa kahdella miljoonalla eurolla. Tukisopimus mahdollistaa 50 000 yli 15-vuotiaan lukutaito-opetuksen Afganistanissa. Sopimus allekirjoitettiin Unescon päämajassa Pariisissa 21. elokuuta.

Unescon hankkeella lisätään aikuisväestön, erityisesti naisten ja tyttöjen lukutaitoa maassa, jonka lukutaitoprosentti on yksi maailman alhaisimmista, vain noin 30 prosenttia. Lisäksi hankkeella edistetään ammatillisia valmiuksia. 

Kuva Fernesin koululta Kabulista, Afganistan (Unescon kuvapankki)
Kuva Fernesin koulu, Kabul. Kuva: Unesco

Unescon hanke on Afganistanin suurin lukutaito-ohjelma ja sen tavoite on lisätä yli 15-vuotiaiden nuorten ja aikuisten luku- ja laskutaitoa sekä ammatillista osaamista koko maassa.

Ohjelma pyrkii vähentämään Afganistanin maakuntien eroavaisuuksia koulutuksessa tarjoamalla yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia ympäri maata. Hanke toteutetaan yhteistyössä Unescon ja Afganistanin opetusministeriön kanssa. Suomen suurlähetystö Kabulissa on osallistunut hankkeen valmisteluun ja seuraa hankkeen etenemistä Afganistanissa.

Sopimuksen allekirjoittivat Unescon päämajassa Pariisissa 21. elokuuta Unescon ulkoisen tuen yksikön päällikkö Vincent Defourny ja ministerineuvos Anne Huhtamäki Suomen pysyvästä Unesco-edustustosta.

Laura Pätsi
Suomen pysyvä edustusto Unescossa (Pariisi)

Hankkeesta hyötyvät erityisesti naiset

  • Hankkeesta hyötyvät erityisesti Afganistanin naiset, joista vain 15–20 prosenttia on tällä hetkellä lukutaitoisia. Hankkeen kohderyhmästä pääosa, kaksi kolmasosaa on naisia ja yli 15-vuotiaita tyttöjä. Muita hyödynsaajia ovat maaseudun väestö ja maansisäiset pakolaiset sekä mm. paimentolaiset, joiden elämäntapa ja koulujärjestelmä ovat olleet vaikeasti yhteen sovitettavia.
  • Suomen rahoituksella 50 000 aikuista saa lukutaito-opetusta vuosina 2014–2016. Unescon lukutaito-ohjelma on ollut käynnissä Afganistanissa vuodesta 2008 lähtien. Ohjelman tavoitteena on kouluttaa 750 000 afganistanilaista vuoteen 2016 mennessä.
  • Koulutus on yksi Suomen tuen painopistealueista Afganistanissa. Lisäämällä lukutaitoa edistetään naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan ja talouden toimintaan. Naisten koulutus vaikuttaa myönteisesti myös perheiden hyvinvointiin ja toimeentuloon. Tavoitteena on tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutuminen koulutuksessa.
  • Afganistanin hallitus on jatkuvasti lisännyt koulutusmahdollisuuksia ja naisten oikeuksia on kehitetty. Vuonna 2001 maassa oli noin miljoona koululaista ja nyt 8,3 miljoonaa, joista noin 40 prosenttia on tyttöjä. Köyhyys, heikko turvallisuustilanne ja monet perinteiset tavat ja asenteet tekevät kuitenkin Afganistanista edelleen yhden maailman vaikeimmista maista naisille.