Kehitysyhteistyöraportti 2015 julkaistu

Kehitysyhteistyöraportti 2015 julkaistu

Development Co-operation Report 2015

OECD:n kehitysyhteistyökomitea DAC julkisti vuoden 2015 kehitysyhteistyön raporttinsa 7.9.2015.Raportin teemana on kehityskumppanuuksien tehostaminen.  Agenda 2030:n tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään hallitusten voimin. Kumppanuuksia tarvitaan. 

 • OECD:n raportissa määritellään kymmenen menestystekijää tuleville kehityskumppanuuksille:
 • kumppanuuksille on saatava korkean tason johto
 • kumppanuuksien on oltava kohdemaavetoisia ja aiheeseensa keskittyviä
 • työn toisintamista ja sirpaloitumista tulee välttää
 • kumppanuuksien hallinnon tulee olla osallistavaa ja läpinäkyvää
 • haasteeseen sopivaa kumppanuuden mallia tulee soveltaa
 • periaatteista, kohteista, toimeenpanosuunnitelmista ja –mekanismeista pitää sopia
 • selkeät roolit ja vastuut
 • tuloksiin keskittyminen
 • tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja seuraaminen
 • tarvittavien taloudellisten resurssien mobilisointi ja tehokas käyttö 

Raportin julkistamistilaisuudessa OECD:n pääsihteeri Gurría viittasi Agenda 2030 (Post-2015 kestävän kehityksen tavoitteiden) määräaikaan. Maailmalla on vielä 800 viikkoa aikaa poistaa äärimmäinen köyhyys. Joka viikko pitäisi nostaa miljoona ihmistä köyhyydestä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat suurin haaste mitä kansainvälisellä yhteisöllä on koskaan ollut.

Yksityiseltä sektorilta tarvitaan massiivista osallistumista sekä kestävän kehityksen tavoitteiden, että COP-21 ilmastokonferenssin tavoitteiden toteuttamiseen. Julkista kehitysapua tulisi käyttää siemenrahana tuomaan kestävän kehityksen rahoittamiseen mukaan riittävästi yksityistä rahoitusta. OECD:lla on roolinsa datan ja työkalujen tuottamisessa, esimerkiksi Pisa for Development –hanke ja verotukseen liittyvä työ. Paradoksaalisesti, jotkut maat ja tahot eivät halua Agenda 2030:n tuloksia mitattavan. Oikeiden politiikkojen soveltamiseksi olisi kuitenkin tiedettävä mitä kentällä tapahtuu.

OECD:n raportti kehitysyhteistyöstä käy läpi lyhyellä katsauksella DAC:n jäsenmaiden kehitysapua. Suomi antoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 julkista kehitysapua 1,6 miljardia USD, joka oli 0,60 % bruttokansantulosta ja 12,5% lisäys edellisvuoden lukuihin. Suomi oli absoluuttisessa avun määrässä 17. suurin DAC:n avunantajamaa ja kansantuloon suhteutettuna 7. suurin. Suomen antama kehitysapu vuonna 2013 oli kokonaisuudessaan lahja-apua ja 57 % oli kahdenvälistä apua.

OECD:n kestävän kehityksen raportti on saatavissa osoitteessa: http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm