Hautala Busanissa: Oikeusperustaisuus vahvasti mukaan

Hautala Busanissa: Oikeusperustaisuus vahvasti mukaan

Busanin avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason kokous käynnistyi tiistaina 29.marraskuuta. Suomen valtuuskuntaa vetävä kehitysministeri Heidi Hautala puhui oikeusperustaisuuteen keskittyneessä istunnossa ja osallistui useisiin oheistapahtumiin.

Päivän aluksi ministeri Heidi Hautala puhui YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOCin kehitysyhteistyöfoorumin järjestämässä oheistapahtumassa, jossa keskusteltiin kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen välisestä suhteesta.

Puheessaan Hautala korosti YK:n keskeistä roolia kehitysavun pirstaloitumisen vähentämisessä ja kestävän kehityksen aikaansaamisessa sekä tarvetta perustaa YK:lle ympäristöjärjestö. Ministeri painotti, että kestävän kehityksen aikaansaaminen edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja sitä, että huomioidaan kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ympäristöllinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Hautala nosti esiin myös kansalaisten tiedonsaannin merkityksen kehitykselle. ”Vain valistunut, oikeutensa tunteva kansalainen osaa vaatia oikeuksiaan ja valvoa hallituksensa toimintaa”, hän totesi. 

Hautala ja Tony Tujan, kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläEnnen paneelin alkua Heidi Hautala keskusteli tilaisuuden moderaattorin Tony Tujanin kanssa (IBON & Reality Aid Network). Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

Päivän viralliseen ohjelmaan kuului useita temaattisia istuntoja. Heidi Hautala piti avauspuheenvuoron niistä yhdessä, ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa käsittelevässä istunnossa. Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa korostaa kaikkien ihmisten mahdollisuutta nauttia oikeuksista ja kehityksestä sekä aktiivisesti osallistua kehityksen määrittelyyn.

Busanin korkean tason kokouksen logo. Kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläYksi kokouksen keskeisistä tavoitteista on saada niin sanotut nousevat taloudet – kuten Kiina, Intia ja Brasilia – noudattamaan samoja pelisääntöjä perinteisten avunantajien kanssa.

Hautala osallistui paneelikeskusteluun, jossa olivat mukana mm. UNICEF:in johtaja Anthony Lake, Tanskan kehitysministeri Christian Friis Bach, Bolivian varaulkoministeri Juan Carlos Alurralde Tejada ja Maina Kiai, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden erityisraportoija YK:n ihmisoikeuskomissaarin toimistosta.

”Oikeusperustaisuuden tulee olla vahvasti mukana loppuasiakirjassa”, ministeri Hautala korosti ja vetosi kokouksen kaikkiin osapuoliin keskustelun päätteeksi.

Kokouspäivään mahtui vielä OECD:n ja Maailman kauppajärjestö WTO:n järjestämä kauppaa ja kehitystä käsitellyt keskustelu.

Kauppaa tukevan kehitysyhteistyön avulla voidaan muun muassa luoda uusia, elintärkeitä työpaikkoja ja parantaa kehitysmaiden asemaa maailmanmarkkinoilla, ministeri totesi Suomen kokemuksiin viitaten.