Blockchain-teknologia voi parantaa maailmaa – jos vain yhdessä sovitaan

OECD:n 4. vuosittainen kansainvälinen Blockchain Policy -foorumi paneutuu lohkoketjuteknologian viimeaikaiseen kehitykseen ja nouseviin haasteisiin. Foorumissa arvioidaan erityisesti lohkoketjuteknologian käyttöä ja potentiaalia kansainvälisen kaupankäynnin helpottamisessa. Toinen tärkeä teema on asianmukaisen sääntelyn luominen lohkoketjuteknologialle. Foorumin tarkoituksena on tarjota julkiselle ja yksityiselle sektorille alusta, jossa he voivat vaihtaa näkemyksiä ja tietoja erilaisilla aloilla, joilla lohkoketju ja julkinen sääntely kohtaavat. Seuraavat sessiot järjestetään 22.–24.9. ja 1.10.

Blockchain -foorumin avauspäivänä 15.9.2021 kuultiin OECD:n pääsihteeriä Mathias Cormannia. Puheenvuorossaan hän korosti blockchain-teknologian mahdollisuuksia digitalisaatiossa, mutta esitti myös huolensa sitä koskevan sääntelyn puuttumisesta. OECD:n blockchain-työn keskiössä on auttaa valtioita omaksumaan blockchain-teknologia siellä, missä se on hyödyllistä – kuten terveydenhuollossa, kaupankäynnissä ja toimitusketjuissa. OECD:lla on myös tärkeä rooli normiston luomisessa, ja Cormannin mukaan meidän pitääkin varmistaa, että sääntely on demokraattisen, avoimen yhteiskunnan arvojen mukaista: avointa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Samalla Cormann suositteli yhteistä kansainvälistä lähestymistapaa teknologian ja sääntelyn pirstoutumisen välttämiseksi. Cormann varoitteli, että jos digitalisaatiota ei hoideta asianmukaisesti ja huolellisesti, mahdolliset seuraamukset voivat olla vakavia.

Foorumin avauspäivänä kuultiin myös muita asiantuntijoita blockchain-teknologian merkityksestä, sen tulevaisuudesta ja erilaisista käyttömahdollisuuksista. Teknologia voi auttaa kitkemään korruptiota ja vähentämään veronkiertoa, sekä läpinäkyvyyden ja hyvän jäljitettävyyden avulla se voi vähentää pakkotyötä ja tuoda paremmat olosuhteet tehdastyöläisille. Kuitenkin muistutettiin, että blockchain-teknologia ei ole yksinkertainen ratkaisu maailman murheisiin, vaan sen käyttöpotentiaalin määrittää se, miten me loppujen lopuksi yhdessä kehitämme ja käytämme sitä.  

Sen lisäksi, että blockchain-teknologia voi auttaa monella eri sektorilla, asiantuntijat keskustelivat myös siitä, miksi hallitusten tulisi ylipäätään olla kiinnostuneita blockchain-teknologiasta sen käyttömahdollisuuksien lisäksi. Tällä hetkellä muutamat indopasifiset maat ovat kaikkein kiinnostuneimpia edistämään blockchain-teknologiaa, sillä ne uskovat, että yhtenäinen alusta, jossa voidaan tehdä erilaisia turvallisia sopimuksia ja järjestelyjä (kaupankäynti, verotus, tulli, digitaaliset oikeudet) on niille tulevaisuudessa menestyksen takuu. Uusilla teknologioilla voi olla vaikutuksia myös valtadynamiikkaan, ja kaikkien maiden tulisikin valmistautua digitalisaation valtavirtaistumiseen. On hyvä huomioida, että mitä enemmän osapuolia on, sitä vaikeammaksi normien yhteensovittaminen tulee. Mitä epäyhtenäisempää blockchain-teknologian käyttö on, sitä helpompi erilaisten tahojen on hyötyä sen heikkouksista esimerkiksi rikollisiin tarkoituksiin.

Asiantuntijoiden mukaan OECD:n tehtävä on tässä murroksessa olla välikäsi kansainvälisessä yhteistyössä ja varmistaa, että kaikki osapuolet toimivat yhdenmukaisesti. OECD:n tulisi myös auttaa kehittämään kunnollinen sääntelykehikko tälle teknologialle. Vaikeinta onkin sopia yhteisistä lainsäädäntö- ja toimenpideratkaisuista.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: OECD Global Blockchain Policy Forum 2021(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)