Aalto Economics-ainejärjestö vieraili OECD:llä

Kauppatieteiden Ylioppilaiden (KY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alla toimiva Aalto Economics-aineyhdistys järjesti opintomatkan Pariisin viime viikolla. Matkalla oli mukana kolmisenkymmentä taloustieteen opiskelijaa, suurin osa kolmannelta tai ylemmältä vuosikurssilta. Yhdistyksen vuosittainen opintomatka järjestetään kohteeseen, missä on taloustieteen opiskelijoiden kannalta relevantteja toimijoita. Tämän vuoden kohteen valintaan vaikutti suurelta osin mahdollisuus tutustua OECD-organisaatioon ja Suomen pysyvään OECD-edustustoon Pariisissa.

Vierailun alussa kierrätimme opintomatkalaisia Pariisin 16.kaupunginosassa sijaitsevissa OECD:n(Linkki toiselle web-sivustolle.)  tiloissa, missä he pääsivät kurkistamaan myös suuriin kokoussaleihin. Vierailupäivänä konferenssikeskuksessa oli muun muassa digitaalista taloutta käsittelevän työryhmän, talous- ja kehityskomitean ja vientiluotto- ja takuuryhmän kokouksia sekä lähes 30 muuta kokousta.


Saman vierailun aikana OECD:n kansantalousosaston maaseurannasta vastaavan yksikön apulaisjohtaja Isabell Koske (Linkki toiselle web-sivustolle.) piti opiskelijoille esitelmän talousosaston ja oman yksikkönsä toiminnasta. Hän kertoi myös heidän yksikkönsä tuottamista maaraporteista, jotka ohjaavat jäsenmaita kansallisten toimenpiteidensä kehittämisessä. Isabell Koske vieraili Suomessa joulukuussa 2022 esittelemässä OECD:n Suomen maaraportin(Linkki toiselle web-sivustolle.) valtiovarainministeriön ja OECD:n järjestämässä julkistustilaisuudessa. Maaraportissaan OECD arvioi Suomen taloutta sekä esittää suosituksia talous- ja rakennepolitiikkaan, erityisteemanaan innovaatioekosysteemien uudistaminen.


Esitelmän lisäksi opiskelijat saivat tietoa OECD:n rekrytointiprosesseista sekä lukuisista työ- ja harjoittelumahdollisuuksista OECD-organisaatiossa. Aalto Economics-ainejärjestön(Linkki toiselle web-sivustolle.) opintomatkaan sisältyi vierailu myös Suomen suurlähetystöön, missä heille kerrottiin Suomen pysyvän OECD-edustuston lisäksi suurlähetystön toiminnasta erityisesti kaupallistaloudellisten suhteiden näkökulmasta sekä ulkoministeriön tarjoamista uramahdollisuuksista tuleville ekonomisteille.