Suomalais-norjalainen johtajuusohjelma innostaa nuoria yhteistyöhön yli rajojen

Suomalais-norjalainen johtajuusohjelma innostaa nuoria yhteistyöhön yli rajojen

Tänään käynnistyy Arctic Lead, uusi suomalais-norjalainen johtajuusohjelma. Ohjelma on suunnattu nuorille suomalaisille ja norjalaisille ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä ja kehittää johtajuustaitojaan sekä solmia uusia kontakteja yli rajojen.

”Meillä on kiinnostava osallistujajoukko sekä Suomesta että Norjasta. Osallistujat edustavat yhteiskunnan eri aloja elinkeinoelämästä kulttuuriin. Nuoresta iästään huolimatta he ovat jo saavuttaneet paljon. Ryhmädynamiikasta tulee varmasti toimiva ja rakentava”, Hanasaaren projektipäällikkö Erik Lund kuvailee.

Uuden johtajuusohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

”Suomella ja Norjalla on jo nyt paljon yhteistä, ja yhteistyötä tehdään monilla eri osa-alueilla, erityisesti elinkeinoelämässä ja puolustuspolitiikassa. Edelleen on kuitenkin tilaa uusille aloitteille, kontakteille ja luoville yhteistyömuodoille, ja tässä ohjelmassa nuoret pääsevät näyttämään tietä”, toteaa Christian Bjelland, joka on Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston

Norjan hallituksen puheenjohtaja.

Tänä vuonna osallistujia on yhdeksän molemmista maista. Osallistujille tarjotaan näkökulmia suomalaiseen ja norjalaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan ja elinkeinoelämään, ja tarkoituksena on, että nuoret oppivat toisiltaan ja ohjelmassa vierailevilta luennoijilta.

”Ohjelmassa on mukana useita suomalais-norjalaisia toimijoita, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan asiantuntevia ja ansioituneita luennoitsijoita, jotka edustavat molempien maiden yhteiskunta- ja elinkeinoelämää. Ohjelman jälkeen järjestämme alumnitilaisuuden, jonka avulla seurataan osallistujien kokemuksia ja päästään kuulemaan, kuinka he ovat hyötyneet osaamisestaan ammatillisesti”, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Suomen hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen kertoo. 

Arctic Lead ‑koulutusohjelma kestää vuoden ja koostuu kahdesta kaksipäiväisestä opintokokonaisuudesta. Niiden välillä osallistujia kannustetaan yhteistyöhön haastavassa suomalais-norjalaisessa projektissa.

”Pandemiatilanteen vuoksi ensimmäinen osa järjestetään hybriditilaisuutena, jossa osallistujat tapaavat paikan päällä omissa maissaan sekä yhteisesti verkossa”, Erik Lund kertoo.

Hanasaari ja Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto vastaavat Arctic Lead ‑ohjelman toteutuksesta yhteistyössä Norjan Helsingin-suurlähetystön ja Suomen Oslon-suurlähetystön kanssa. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2019 Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Lisätietoja antaa Arctic Leadin projektipäällikkö Erik Lund, jolle voi osoittaa myös mahdolliset haastattelupyynnöt: puh. +358 50 583 6541, sähköposti [email protected]