Puolustusasiamiestoimisto hakee korkeakouluharjoittelijoita

Puolustusasiamiestoimisto hakee korkeakouluharjoittelijoita

Puolustusvoimat hakee opintojensa loppuvaiheessa olevaa miel. yhteiskuntatieteiden opiskelijaa korkeakouluharjoittelijaksi Oslon puolustusasiamiestoimistoon Suomen suurlähetystössä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. itsenäinen mediaseuranta, toimiston raportoinnissa avustaminen, taustaselvitysten teko ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä sekä mahdolliset käännöstehtävät norjan kielestä suomen kielelle.

Toivomme harjoittelijalta vahvaa suomen, ruotsin tai norjan ja englannin kielen taitoa (muu kielitaito luetaan eduksi), valmiuksia omaksua nopeasti uusia asiakokonaisuuksia, hyvää stressinsietokykyä sekä hyvää tekstinkäsittely taitoa (MS Office).Harjoittelijan tulee olla suomen kansalainen ja opiskella suomalaisessa yliopistossa. Harjoittelijasta voidaan tehdä tämän suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §). Valittu hakija nimitetään harjoittelun ajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 § mukaista koeaikaa.

Vapaamuotoinen kuvallinen hakemus, kopio opintosuoritusotteesta sekä mahdolliset todistukset kielitaidosta lähetetään sähköpostilla [email protected] sekä [email protected]. Lisätietoja antaa Veera Pullinen puh. +47 4003 6958

 

Ajankohta ja kesto: 1.4.-30.6.2021 ja 1.9.-30.11.2021

Koulutusalavalinta: Kielet ja kääntäminen, Oikeustiede, Yhteiskunta- ja hallintotieteet
Harjoittelijoiden määrä: 2

Palkka: Suoritettujen opintopisteiden mukaan (1450-2050 euroa/kk)

Harjoittelijaksi valittavalta edellytetään yliopiston harjoittelutukea. Puolustusvoimat maksaa harjoittelutuen ylittävän osuuden palkasta.

Haun määräaika: 31.1.2021